Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Среща на проф. Хайнрих Нихавес със студенти включени в програма "Еразъм", 14 май 2012 г.
Начало > Новини > Варненският свободен университет получи акредитация за максималния срок от 6 години
Варненският свободен университет получи акредитация за максималния срок от 6 години

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър", получи институционална акредитация за максимален 6-годишен период с оценка 9.12 при най-високата възможна 10. Документът се издава от Националната агенция по оценяване и акредитация. Оценката, която университетът получи, е една сред най-високите давани на висшите училища у нас.

Високата акредитационна оценка на висшето училище е в отговор на усилията за непрекъснато подобряване на качеството на образованието и адаптирането на учебните програми и подготовката на студентите към динамичните условия на пазара на труда. Тя гарантира високото качество на академичния продукт и стратегическото развитие на научно-изследователска дейност.

За новата учебна година Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" предлага над 30 нови бакалавърски и магистърски програми. Специалностите с интегриран профил като "Международни отношения и право", "Публична администрация и мениджмънт", "Публична администрация и право", "Международна икономика и търговия", "Политически и медиен маркетинг", "Рекламен дизайн и маркетинг" и "Психология и социални дейности" във филиал Смолян, както и "Информатика и компютърни науки" с профили "Интелигентни системи в бизнеса и администрацията" и "Електронно управление, финанси и търговия" са сред най-предпочитаните от кандидатстудентите.

Богатата палитра от магистърски програми е съобразена с динамичното развитие на икономическите и социални процеси и изискванията на бизнеса. Магистърските програми "Приложна психология", "Кризисен мениджмънт", "Регионален мениджмънт и публично предприемачество", "Компютърни игри и анимация", "Опазване на културното наследство", "Устройствено планиране", "Нормативна уредба в строителството", "Интелигентни системи за сигурност", "Детективски дейности", "Лидерство в глобална среда" и "Моден стайлинг" са само част от възможностите, които ВСУ предлага за професионалната квалификация на мениджъри и експерти в различните области.

За първи път през новата учебна година Варненският свободен университет предлага 9 бакалавърски и 12 магистърски програми с обучение на английски и руски език, а поради заявен интерес от страна на чуждестранни студенти две от магистърските програми на руски език – "Европейска администрация" и "Мениджмънт и психология" стартират и в дистанционна форма на обучение. Поради все по-активното търсене на тази съвременна форма университетът е разработил своя целева програма за въвеждане на дистанционно обучение и на чужд език.

Приемът във Варненския свободен университет става чрез полагане на писмен или онлайн конкурсен изпит. ВСУ приема студенти и с оценка от матура и приемни изпити, положени в други висши училища.