Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > СЪДЕБНИ АВТО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

СЪДЕБНИ АВТО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИОбразователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по съдебни авто-технически експертизи

 Форма и продължителност на обучението:

задочна – 3 семестъра – за бакалаври/магистри от област „Технически науки”, шифър 5 от класификатора на областите на висше образование и професионалните направления

 Език на преподаване: български

Заяви експертна консултация