Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Информатика и компютърни науки (Computing and Computer Science)

Информатика и компютърни науки (Computing and Computer Science)

В специалност „Информатика и компютърни науки“  се обучават  специалисти в областта на компютърните науки – езици за програмиране, софтуерни системи, бази данни, уеб дизайн и програмиране и др. Успешно завършилите се реализират като програмисти, администратори на бази данни, разработчици на приложения, проектанти на информационни системи и др.

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: бакалавър по компютърни науки

 

Форма и продължителност на обучението:

– дистанционна – 8 семестъра

 

Език на преподаване: български / английски език