Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Среща на проф. Хайнрих Нихавес със студенти включени в програма "Еразъм", 14 май 2012 г.
Начало > Магистър > Подаване на документи
Подаване на документи

График за подаване на документи, провеждане на конкурсните изпити, обявяване на резултати и записване на студентите

 


Прием за летен семестър на учебната 2022/2023 г.

Дейности

Срок:

1

Подаване на документи

До 20.01.2023 г.

2

Провеждане на
конкурсните изпити

При подаване на документи за кандидатстване се провежда електронен изпит.

3

Класиране

24.01.2023 г.

4

Записване

До 31.01.2023 г.


 

Документи за кандидатстване:

  • Заявление до ректора по образец на ВСУ "Черноризец Храбър";
  • Оригинал и копие на дипломата за висше образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка лично от кандидат-студента или от негов упълномощен представител "Вярно с оригинала", име, фамилия, дата и подпис, и от длъжностното лице, което приема кандидатстудентски документи.;
  • Лична карта;
  • Фактура за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс.

Документи за записване:

  • Формуляр за записване по образец;
  • Четири снимки – формат 4/5 см;
  • Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
  • Фактура за платена семестриална такса за първи семестър.