Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Тютори
Тютори

"АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ
на студентите в първи курс,
записани в магистърски програми за учебната 2021/2022 година"ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Специалност Форма на обучение Академичен наставник Служебен e-mail
Митническо разузнаване и разследване задочно Ръководител - доц.д-р Мария Лечева
Координатор - Румяна Ламбова
mariya.lecheva@vfu.bg
rumiana.lambova@vfu.bg
Съдебни криминалистически експертизи задочно Ръководител: проф.д.ю.н. Йонко Кунчев
Координатор: ас. Александра Ангелова
yonko.kunchev@vfu.bg
aleksandra.angelova@vfu.bg
Съдебни икономически експертизи
Съдебни психологически експертизи
Национална и социетална сигурност задочно Ръководител: проф.д-р Петър Христов
Координатор: ас. Беатрис Йорданова
petar.hristov@vfu.bg
beatris.yordanova@vfu.bg
Психологично консултиране редовно Ръководител: доц.д-р Красимир Иванов
Координатор: Светозара Маринова
krasimir.ivanov@vfu.bg
svetozara.marinova@vfu.bg
Психология и психопатология на развитието редовно Ръководител: проф.д-р Галя Герчева
Координатор: Светозара Маринова
gercheva@vfu.bg
svetozara.marinova@vfu.bg
Приложна психология редовно Ръководител: доц.д-р Петър Нешев
Координатор: Светозара Маринова
peter.neshev@vfu.bg
svetozara.marinova@vfu.bg


АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ


Специалност Форма на обучение Академичен наставник Служебен e-mail
Строителни конструкции задочно Ръководител: доц.д-р инж. Дария Михалева
Координатор: Радостина Стефанова
dariya.mihaleva@vfu.bg
sss@vfu.bg
Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения задочно Ръководител: проф.д-р инж. Стефан Терзиев
Координатор: Десислава Дерибеева
stefan.terziev@vfu.bg
as@vfu.bg
Дизайнерски практики в модната индустрия задочно Ръководител: доц.д-р инж. Капка Манасиева kapka.manasieva@vfu.bg
Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство задочно Ръководител: доц.д-р Катя Кайрякова
Координатор: Десислава Радева
katia.kairiakova@vfu.bg
desi.radeva@vfu.bg


ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ"


Специалност Форма на обучение Академичен наставник Служебен e-mail
Европейска администрация и управление на проекти задочно Ръководител: проф.д-р Павел Павлов
Координатор: Николинка Паскова
pavlov_p@vfu.bg
niki@vfu.bg
Управление на международни бизнес проекти редовно
задочно
Ръководител: проф.д-р Теодора Бакърджиева
Координатор: Павлета Кръстева
bakardjieva@vfu.bg
pavleta.krasteva@vfu.bg
Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса редовно
задочно
Ръководител: доц.д-р Георги Калагларски
Координатор: Павлета Кръстева
georgi.kalaglarski@vfu.bg
pavleta.krasteva@vfu.bg
Управление на културния туризъм
Инфраструктура на администрацията дистанционно Ръководител: доц.д-р Иванка Банкова
Координатор: Тихомир Колев
ivanka.bankova@vfu.bg
do@vfu.bg
Мениджмънт и международен маркетинг дистанционно Ръководител: доц.д-р Александра Парашкевова
Координатор: Тихомир Колев
ap.do.vfu@gmail.com
do@vfu.bg
Кръгова икономика задочно Ръководител: проф.д-р Емил Панушев
Координатор: Веселина Шопова
emil.panusheff@vfu.bg
edu@vfu.bg
Финансов и банков мениджмънт и маркетинг редовно
задочно
Ръководител: доц.д-р Виржиния Иванова virjinia.ivanova@vfu.bg
Счетоводство и финансови отчети задочно Ръководител: доц.д-р Ива Монева
Координатор: Десислава Кирова
iva.moneva@vfu.bg
desislava.kirova@vfu.bg
Финансов одит
Данъчен и митнически контрол
Дигитален маркетинг и уеб дизайн дистанционно Ръководител: доц.д-р Евгения Ракитина
Координатор: Галина Пенева
evgeniya.rakitina@vfu.bg
cse@vfu.bg
Киберсигурност редовно
задочно
Ръководител: проф.д-р Теодора Бакърджиева
Координатор: Галина Пенева
bakardjieva@vfu.bg
cse@vfu.bg
Наука за данните (Data Science) на английски език дистанционно Ръководител: доц.д-р Галина Момчева
Координатор: Галина Пенева
galina.momcheva@vfu.bg
cse@vfu.bg
Софтуерно инженерство и мениджмънт на английски език дистанционно Ръководител: доц.д-р Веселина Спасова
Координатор: Галина Пенева
vspasova@vfu.bg
cse@vfu.bg