Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Прием с Държавени зрелостни изпити и сертификати
Прием с Държавени зрелостни изпити и сертификати

Условия за прием


За положен кандидатстудентски изпит се приемат и резултатите от:

 1. Държавни зрелостни изпити, положени в Република България след 2008 г.
 2. Изпити, проведени в други акредитирани висши училища в годината на кандидатстване.
Списък на държавните зрелостни изпити, които се приемат като успешно положени кандидат студентски изпити за професионалните направления и специалностите във ВСУ "Черноризец Храбър" за учебната 2020/2021Прием с Държавен зрелостен изпит по Български език и литература:

 • Професионално направление «Психология»
 • Професионално направление «Администрация и управление»
 • Професионално направление «Икономика»
 • Професионално направление «Изобразително изкуство»
 • Професионално направление «Музикално и танцово изкуство»
 • Професионално направление «Националната сигурност»

Прием с Държавен зрелостен изпит по География и икономика:

 • Професионално направление «Психология»
 • Професионално направление «Администрация и управление»
 • Професионално направление «Икономика»
 • Професионално направление «Изобразително изкуство»
 • Професионално направление «Музикално и танцово изкуство»
 • Професионално направление «Националната сигурност»

Прием с Държавен зрелостен изпит по Чужд език:

 • Професионално направление «Психология»
 • Професионално направление «Администрация и управление»
 • Професионално направление «Икономика»
 • Професионално направление «Информатика и компютърни науки»
 • Професионално направление «Изобразително изкуство»
 • Професионално направление «Музикално и танцово изкуство»
 • Професионално направление «Националната сигурност»

Прием с Държавен зрелостен изпит по Математика:

 • Професионално направление «Психология»
 • Професионално направление «Администрация и управление»
 • Професионално направление «Икономика»
 • Професионално направление «Информатика и компютърни науки»
 • Специалност „Архитектура”
 • Специалност „Дизайн”
 • Специалност „Строителство на сгради и съоръжения”
 • Специалност „Пожарна безопасност и защита на населението”
 • Професионално направление «Националната сигурност»

Прием с Държавен зрелостен изпит по Физика и астрономия:

 • Професионално направление «Психология»
 • Професионално направление «Администрация и управление»
 • Професионално направление «Икономика»
 • Професионално направление «Информатика и компютърни науки»
 • Специалност „Дизайн”
 • Специалност „Строителство на сгради и съоръжения”
 • Специалност „Пожарна безопасност и защита на населението”
 • Професионално направление «Националната сигурност»

Прием с Държавен зрелостен изпит по Химия и опазване на околната среда:

 • Професионално направление «Психология»
 • Професионално направление «Администрация и управление»
 • Професионално направление «Икономика»
 • Специалност „Дизайн”
 • Специалност „Строителство на сгради и съоръжения”
 • Специалност „Пожарна безопасност и защита на населението”
 • Професионално направление «Националната сигурност»

Прием с Държавен зрелостен изпит по Биология и здравно образование:

 • Професионално направление «Психология»
 • Професионално направление «Администрация и управление»
 • Професионално направление «Икономика»
 • Професионално направление «Изобразително изкуство»
 • Професионално направление «Музикално и танцово изкуство»
 • Професионално направление «Националната сигурност»

Прием с Държавен зрелостен изпит по История и цивилизация:

 • Професионално направление «Психология»
 • Професионално направление «Администрация и управление»
 • Професионално направление «Икономика»
 • Професионално направление «Изобразително изкуство»
 • Професионално направление «Националната сигурност»
 • Професионално направление «Музикално и танцово изкуство»

Прием с Държавен зрелостен изпит по Философски цикъл:

 • Професионално направление «Психология»
 • Професионално направление «Администрация и управление»
 • Професионално направление «Икономика»
 • Професионално направление «Музикално и танцово изкуство»