Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Прием с Държавени зрелостни изпити и сертификати
Прием с Държавени зрелостни изпити и сертификати

Условия за прием


За положен кандидатстудентски изпит се приемат и резултатите от:

 1. Държавни зрелостни изпити, положени в Република България след 2008 г.
 2. Изпити, проведени в други акредитирани висши училища в годината на кандидатстване.
Списък на държавните зрелостни изпити, които се приемат като успешно положени кандидат студентски изпити за професионалните направления и специалностите във ВСУ "Черноризец Храбър"Прием с Държавен зрелостен изпит по Български език и литература:

 • Специалност «Бизнес администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Публична администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Международни икономически отношения»
 • Специалност «Финанси и счетоводство»
 • Специалност «Международен бизнес на английски език»
 • Специалност «Психология»
 • Специалност «Право»
 • Специалност «Защита на националната сигурност»
 • Специалност «Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред»
 • Специалност «Моден дизайн»
 • Специалност «Хореография»

Прием с Държавен зрелостен изпит по География и икономика:

 • Специалност «Бизнес администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Публична администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Международни икономически отношения»
 • Специалност «Финанси и счетоводство»
 • Специалност «Международен бизнес на английски език»
 • Специалност «Психология»
 • Специалност «Защита на националната сигурност»
 • Специалност «Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред»
 • Специалност «Моден дизайн»
 • Специалност «Хореография»

Прием с Държавен зрелостен изпит по Чужд език:

 • Специалност «Бизнес администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Публична администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Международни икономически отношения»
 • Специалност «Финанси и счетоводство»
 • Специалност «Международен бизнес на английски език»
 • Специалност «Информатика и компютърни науки»
 • Специалност «Психология»
 • Специалност «Защита на националната сигурност»
 • Специалност «Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред»
 • Специалност «Моден дизайн»
 • Специалност «Хореография»

Прием с Държавен зрелостен изпит по Математика:

 • Специалност «Бизнес администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Публична администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Международни икономически отношения»
 • Специалност «Финанси и счетоводство»
 • Специалност «Международен бизнес на английски език»
 • Специалност «Информатика и компютърни науки»
 • Специалност «Психология»
 • Специалност «Защита на националната сигурност»
 • Специалност «Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред»
 • Специалност «Архитектура»
 • Специалност «Строителство на сгради и съоръжения»
 • Специалност «Водоснабдяване и канализация»
 • Специалност «Пожарна безопасност и защита на населението»

Прием с Държавен зрелостен изпит по Физика и астрономия:

 • Специалност «Бизнес администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Публична администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Международни икономически отношения»
 • Специалност «Финанси и счетоводство»
 • Специалност «Международен бизнес на английски език»
 • Специалност «Психология»
 • Специалност «Защита на националната сигурност»
 • Специалност «Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред»
 • Специалност «Строителство на сгради и съоръжения»
 • Специалност «Водоснабдяване и канализация»
 • Специалност «Пожарна безопасност и защита на населението»

Прием с Държавен зрелостен изпит по Химия и опазване на околната среда:

 • Специалност «Бизнес администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Публична администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Международни икономически отношения»
 • Специалност «Финанси и счетоводство»
 • Специалност «Международен бизнес на английски език»
 • Специалност «Психология»
 • Специалност «Защита на националната сигурност»
 • Специалност «Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред»
 • Специалност «Строителство на сгради и съоръжения»
 • Специалност «Водоснабдяване и канализация»
 • Специалност «Пожарна безопасност и защита на населението»

Прием с Държавен зрелостен изпит по Биология и здравно образование:

 • Специалност «Бизнес администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Публична администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Международни икономически отношения»
 • Специалност «Финанси и счетоводство»
 • Специалност «Международен бизнес на английски език»
 • Специалност «Психология»
 • Специалност «Защита на националната сигурност»
 • Специалност «Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред»
 • Специалност «Моден дизайн
 • Специалност «Хореография»

Прием с Държавен зрелостен изпит по История и цивилизация:

 • Специалност «Бизнес администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Публична администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Международни икономически отношения»
 • Специалност «Финанси и счетоводство»
 • Специалност «Международен бизнес на английски език»
 • Специалност «Психология»
 • Специалност «Защита на националната сигурност»
 • Специалност «Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред»
 • Специалност «Моден дизайн
 • Специалност «Хореография»

Прием с Държавен зрелостен изпит по Философски цикъл:

 • Специалност «Бизнес администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Публична администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Международни икономически отношения»
 • Специалност «Финанси и счетоводство»
 • Специалност «Международен бизнес на английски език»
 • Специалност «Психология»
 • Специалност «Защита на националната сигурност»
 • Специалност «Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред»
 • Специалност «Моден дизайн»
 • Специалност «Хореография»

Прием с Държавен зрелостен изпит по Професия:

 • Специалност «Бизнес администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Публична администрация и мениджмънт»
 • Специалност «Международни икономически отношения»
 • Специалност «Финанси и счетоводство»
 • Специалност «Международен бизнес на английски език»
 • Специалност «Информатика и компютърни науки»
 • Специалност «Психология»
 • Специалност «Защита на националната сигурност»
 • Специалност «Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред»
 • Специалност «Интериорен дизайн»
 • Специалност «Строителство на сгради и съоръжения»
 • Специалност «Водоснабдяване и канализация»
 • Специалност «Пожарна безопасност и защита на населението»
 • Специалност «Графичен дизайн»
 • Специалност «Моден дизайн»
 • Специалност «Хореография»