Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-2018

Начало > Бакалавър и магистър > Прием с Държавени зрелостни изпити и сертификати
Прием с Държавени зрелостни изпити и сертификати

Условия за прием


За положен кандидатстудентски изпит се приемат и резултатите от:

 1. Държавни зрелостни изпити, положени в Република България след 2008 г.
 2. Изпити, проведени в други акредитирани висши училища в годината на кандидатстване.
Списък на държавните зрелостни изпити, които се приемат като успешно положени кандидат студентски изпити за специалностите във ВСУ "Черноризец Храбър" за учебната 2017/2018

Прием с Държавен зрелостен изпит по Български език и литература:

 • Психология
 • Международни отношения и право
 • Бизнес администрация и мениджмънт
 • Публична администрация и мениджмънт
 • Международен публичен и бизнес мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Финанси и счетоводство
 • Дигитална икономика
 • Моден дизайн
 • Хореография
 • Защита на националната сигурност
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Международно право и сигурност

Прием с Държавен зрелостен изпит по География и икономика:

 • Психология
 • Международни отношения и право
 • Бизнес администрация и мениджмънт
 • Публична администрация и мениджмънт
 • Международен публичен и бизнес мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Финанси и счетоводство
 • Дигитална икономика
 • Моден дизайн
 • Хореография
 • Защита на националната сигурност
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Международно право и сигурност

Прием с Държавен зрелостен изпит по Чужд език:

 • Психология
 • Международни отношения и право
 • Бизнес администрация и мениджмънт
 • Публична администрация и мениджмънт
 • Международен публичен и бизнес мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Финанси и счетоводство
 • Дигитална икономика
 • Информатика и компютърни науки
 • Моден дизайн
 • Хореография
 • Защита на националната сигурност
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Международно право и сигурност

Прием с Държавен зрелостен изпит по Математика:

 • Психология
 • Международни отношения и право
 • Бизнес администрация и мениджмънт
 • Публична администрация и мениджмънт
 • Международен публичен и бизнес мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Финанси и счетоводство
 • Дигитална икономика
 • Информатика и компютърни науки
 • Архитектура
 • Дизайн
 • Строителство на сгради и съоръжения
 • Пожарна безопасност и защита на населението
 • Защита на националната сигурност
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Международно право и сигурност

Прием с Държавен зрелостен изпит по Физика и астрономия:

 • Психология
 • Международни отношения и право
 • Бизнес администрация и мениджмънт
 • Публична администрация и мениджмънт
 • Международен публичен и бизнес мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Финанси и счетоводство
 • Дигитална икономика
 • Информатика и компютърни науки
 • Дизайн
 • Строителство на сгради и съоръжения
 • Пожарна безопасност и защита на населението
 • Защита на националната сигурност
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Международно право и сигурност

Прием с Държавен зрелостен изпит по Химия и опазване на околната среда:

 • Психология
 • Международни отношения и право
 • Бизнес администрация и мениджмънт
 • Публична администрация и мениджмънт
 • Международен публичен и бизнес мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Финанси и счетоводство
 • Дигитална икономика
 • Дизайн
 • Строителство на сгради и съоръжения
 • Пожарна безопасност и защита на населението
 • Защита на националната сигурност
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Международно право и сигурност

Прием с Държавен зрелостен изпит по Биология и здравно образование:

 • Психология
 • Международни отношения и право
 • Бизнес администрация и мениджмънт
 • Публична администрация и мениджмънт
 • Международен публичен и бизнес мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Финанси и счетоводство
 • Дигитална икономика
 • Моден дизайн
 • Хореография
 • Защита на националната сигурност
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Международно право и сигурност

Прием с Държавен зрелостен изпит по История и цивилизация:

 • Психология
 • Международни отношения и право
 • Бизнес администрация и мениджмънт
 • Публична администрация и мениджмънт
 • Международен публичен и бизнес мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Финанси и счетоводство
 • Дигитална икономика
 • Защита на националната сигурност
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Международно право и сигурност

Прием с Държавен зрелостен изпит по Философски цикъл:

 • Психология
 • Международни отношения и право
 • Бизнес администрация и мениджмънт
 • Публична администрация и мениджмънт
 • Международен публичен и бизнес мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Финанси и счетоводство
 • Дигитална икономика
 • Защита на националната сигурност
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Международно право и сигурност