Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Подготвителни курсове
Подготвителни курсове

Разчитайки на богатия си опит и ежегодните изследвания за успеха на кандидат-студентите, ние ви предлагаме един от най-резултатните подходи за подготовка за кандидатстване – нашите подготвителни курсове.

Водещите лектори, хабилитирани университетски преподаватели, ще ви помогнат да структурирате своите знания, да организирате своята подготовка и ще ви дадат насоки за успешно представяне на кандидатстудентските изпити.

След приключването на всеки подготвителен курс, за участниците се провежда кандидатстудентски изпит.


Участници

Всеки кандидат може да участва във всяки от обявените курсове, като в съответното класиране ще участва с най-високия постигнат резултат.

Изисквания за участие:

  • Регистрация за участие;
  • Спазване на посочените срокове;
  • Заплатена такса за участие;

Регистрация

След заплащане на кандидатстудентската такса, кандидат-студентът се регистрира за участие в кандидатстудентски изпит:

  • Чрез електронна форма, публикувавна на сайта на ВСУ
  • Чрез Националния телефонен номер за кандидатстудентска информация – 052-355-106;
  • В Центъра за кандидатстудентски прием в сградата на ВСУ;
  • Чрез Националните координатори на ВСУ в страната.

Заплащане на такса за участие

Таксата се внася във ВСУ при подаване на документите или се превежда с платежно нареждане по сметка:

  • “Централна кооперативна банка” АД,
  • BIC: CECBBGSF
  • IBAN код: BG20CECB979010A3494100– в лева;

Изрично в платежния документ се изписват: "Подготвителен курс по ..." и трите имена на кандидат-студента.

Подготвителните курсове завършват с полагането на кандидатстудентски изипит, организиран само за участниците в курса, с който кандидат-студентите участват в класиранията.

Български език и литература

Регистрация Регистрация Изпит
До 09.04.2020 г. 13-14.04.2020 г. 25.04.2020 г.
До 28.05.2020 г. 01-02.06.2020 г. 08.06.2020 г.
До 09.07.2020 г. 13-14.07.2020 г. 28.07.2020 г.


Брой лекционни часове: 20

Цена: 300 лв.

Час на провеждане: 9:00 – 17:00 ч.

Регистрирай се!
История на България

Регистрация Регистрация Изпит
До 13.04.2020 г. 15-16.04.2020 г. 26.04.2020 г.
До 01.06.2020 г. 03-04.06.2020 г. 09.06.2020 г.
До 13.07.2020 г. 15-16.07.2020 г. 21.07.2020 г.


Брой лекционни часове: 20

Цена: 300 лв.

Часове за провеждане: 9,00 – 17,00 ч.

Регистрирай се!
Регистрация за курс
* Моля, погледнете месеците, през които протича избраният от вас курс в дадената информация за него по-горе!

** За да се запишите за курс трябва да сте заплатили такса за участие. Погледнете секция "Заплащане на такса за участие" по-горе!

Въведете собствено име
Въведете фамилно име
Въведете населено място
Въведете правилен email
Въведете телефон за
контакти
Изберете курс
Изберете месец за провеждане на курса
Въведете номер на платежен документ