Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Прием с резултати от олимпиади и състезания
Прием с резултати от олимпиади и състезания

Условия за признаване на резултатите на кандидат-студентите, завършващи средно образование през учебната 2023/2024 г., участвали в ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 г.:

  1. Кандидат-студентите – лауреати от национални и международни олимпиади, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и 1 единица бонификация, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата или дисциплината на първенството.
  2. Кандидат-студентите – класирани на първо, второ и трето място на национални и международни олимпиади, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и 1 единица бонификация, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата или дисциплината на първенството.
  3. Кандидат-студентите – участвали във финалния кръг на национални и международни олимпиади, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и 1 единица бонификация, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата или дисциплината на първенството.
  4. Когато конкурсните изпити са повече от един, на кандидат-студентите по ал. 1, 2 и 3 се признава оценка отличен 6,00 за този от тях, който е в съответствие с предмета на първенството . Кандидат-студентите се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането по установения ред.
  5. Кандидат-студентите удостоверяват обстоятелствата по ал. 1, 2 и 3 със служебна бележка от РИО или с Удостоверението за лауреат от МОН, по ал. 4 с протокол от комисията.