Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > График за кандидатстване
График за кандидатстване

График за подаване на документи, провеждане на конкурсните изпити, обявяване на резултатите за специалностите в образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” (след средно образование) за учебната 2022/2023 г.

 1. Подаване на документи - 04.10.2021 г. – 30.09.2022 г.
 2. Провеждане на конкурсните изпити - 04.10.2021 г. – 30.09.2022 г.
 3. Обявяване на резултати от конкурсните изпити във ВСУ - До 5 работни дни след всеки изпит
 4. Класиране:
  • I класиране – 15.12.2021 г.
  • II класиране – 22.03.2022 г.
  • III класиране – 19.04.2022 г.
  • IV класиране – 31.05.2022 г.
  • V класиране – 28.06.2022 г.
  • VI класиране – 12.07.2022 г.
  • VІІ класиране – 16.08.2022 г.
  • VІІІ класиране – 07.09.2022 г.
  • ІХ класиране – 20.09.2022 г.
 5. Записване след класиране - До 7 дни след датата на класиране