Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > График за кандидатстване
График за кандидатстване

График за подаване на документи, провеждане на конкурсните изпити и класирания ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

 1. Подаване на документи - 13.11.2023 г. – 30.09.2024 г.
 2. Провеждане на конкурсните изпити - 13.11.2023 г. – 30.09.2024 г.
 3. Обявяване на резултати от конкурсните изпити във ВСУ - До 5 работни дни след всеки изпит
 4. Класиране:
  • I класиране – 23.01.2024 г.
  • II класиране – 19.03.2024 г.
  • III класиране – 23.04.2024 г.
  • IV класиране – 30.05.2024 г.
  • V класиране – 25.06.2024 г.
  • VI класиране – 09.07.2024 г.
  • VІІ класиране – 30.07.2024 г.
  • VІІІ класиране – 27.08.2024 г.
  • ІХ класиране – 17.09.2024 г.
 5. Записване след класиране - До 5 работни дни след датата на класиране