Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > График за кандидатстване
График за кандидатстване

График за подаване на документи, провеждане на конкурсните изпити, обявяване на резултатите за специалностите в образователно- квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” (след средно образование) за учебната 2023/2024 г.

 1. Подаване на документи - 10.10.2022 г. – 18.09.2023 г.
 2. Провеждане на конкурсните изпити - 10.10.2022 г. – 18.09.2023 г.
 3. Обявяване на резултати от конкурсните изпити във ВСУ - До 5 работни дни след всеки изпит
 4. Класиране:
  • I класиране – 15.12.2022 г.
  • II класиране – 21.03.2023 г.
  • III класиране – 25.04.2023 г.
  • IV класиране – 30.05.2023 г.
  • V класиране – 29.06.2023 г.
  • VI класиране – 11.07.2023 г.
  • VІІ класиране – 01.08.2023 г.
  • VІІІ класиране – 22.08.2023 г.
  • ІХ класиране – 05.09.2023 г.
  • Х класиране – 19.09.2023 г.
 5. Записване след класиране - До 5 работни дни след датата на класиране