Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Среща на проф. Хайнрих Нихавес със студенти включени в програма "Еразъм", 14 май 2012 г.
Начало > Магистър > Подаване на документи
Подаване на документи

График за подаване на документи, провеждане на конкурсните изпити, обявяване на резултати и записване на студентите

 

Прием за летен семестър

Дейности

Срок за завършилите предходни сесии

Срок за завършилите през летен семестър (март 2016)

Подаване на документи

До 26 февруари 2016 г.

До 18 март 2016 г.

Провеждане на конкурсните изпити

При подаване на документи за кандидатстване се провежда електронен изпит.

При подаване на документи за кандидатстване се провежда електронен изпит.

Класиране

7 март 2016 г.

21 март 2016 г.

Записване

14 март 2016 г.

До 28 март 2016 г.

 

 

Прием за зимен семестър

Дейности

Срок за завършилите предходни сесии

Срок за завършилите през зимен семестър (октомври 2016)

Подаване на документи

До 27 октомври 2016 г.

    До 27 октомври 2016 г.

Провеждане на конкурсните изпити

При подаване на документи за кандидатстване се провежда електронен изпит.

При подаване на документи за кандидатстване се провежда електронен изпит.

Класиране

28 октомври 2016 г.

28 октомври 2016 г.

Записване след класиране

До 04 ноември 2016 г.

До 04 ноември 2016 г.

 

 

 

 


 

Документи за кандидатстване:

  • Заявление до ректора по образец на ВСУ "Черноризец Храбър";
  • Оригинал и копие на дипломата за висше образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка лично от кандидат-студента или от негов упълномощен представител "Вярно с оригинала", име, фамилия, дата и подпис, и от длъжностното лице, което приема кандидатстудентски документи.;
  • Лична карта;
  • Фактура за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс.

Документи за записване:

  • Формуляр за записване по образец;
  • Четири снимки – формат 4/5 см;
  • Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
  • Фактура за платена семестриална такса за първи семестър.