Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-2018

Начало > Магистър > Специалности след ОКС "Бакалавър"
Магистърски програми за летен прием на учебната 2017/2018 година

Професионално направление "Политически науки"

Професионално направление "Право"

Професионално направление "Администрация и управление"

Професионално направление "Икономика"

Професионално направление "Информатика и компютърни науки"
Професионално направление "Изобразително изкуство"

Професионално направление "Национална сигурност"
Специалности във Филиал Смолян


Професионално направление "Администрация и управление"

Професионално направление "Икономика"

Професионално направление "Национална сигурност"

Р – редовно обучение / З – задочно обучение / Д – дистанционно обучение

Обучението се провежда на български език. В означените специалности се предлага обучение и на чужд език, съответно:

ENG – възможност за провеждане на обучение на английски език /
RU – възможност за провеждане на обучение на руски език