Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности след ОКС "Бакалавър"
Магистърски програми за учебната 2016/2017 година

Професионално направление "Политически науки"
Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

Хореографска режисура и артмениджмънт (Р) BG

  • профил "Танцов спектакъл"
  • профил "Съвременен танцов театър"

Специалности във Филиал Смолян

Специалности за учебната 2016/2017 година


Р – редовно обучение / З – задочно обучение / Д – дистанционно обучение

Обучението се провежда на български език. В означените специалности се предлага обучение и на чужд език, съответно:

ENG – възможност за провеждане на обучение на английски език /
RU – възможност за провеждане на обучение на руски език