Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Програми след ОКС "Бакалавър"




Прием в база Варна за летен семестър за учебната 2023/2024 г:

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ



Професионално направление "Национална сигурност"







АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ



Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"







Р – редовно обучение / З – задочно обучение / Д – дистанционно обучение

Обучението се провежда на български език. В означените специалности се предлага обучение и на чужд език, съответно:

ENG – възможност за провеждане на обучение на английски език /
RU – възможност за провеждане на обучение на руски език