Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Програми след ОКС "Бакалавър"
Прием в база Варна:

Професионално направление "Психология"

Професионално направление "Администрация и управление"

Професионално направление "Икономика"

Професионално направление "Информатика и компютърни науки"
Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"
Професионално направление "Изобразително изкуство"

Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

Професионално направление "Национална сигурност"

Интелигентни системи за сигурност (З) - ново

с профили:

Системи за мониторинг и управление на сигурността

Подготовка на органите, силите и средствата при бедствия, аварии и катастрофиПрием във Филиал Смолян:Професионално направление "Психология"

Професионално направление "Администрация и управление"

Професионално направление "Икономика"

Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Професионално направление "Национална сигурност"

Р – редовно обучение / З – задочно обучение / Д – дистанционно обучение

Обучението се провежда на български език. В означените специалности се предлага обучение и на чужд език, съответно:

ENG – възможност за провеждане на обучение на английски език /
RU – възможност за провеждане на обучение на руски език