Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Финансов и банков мениджмънт и маркетинг

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по финанси и банки

 

Форма на обучението: редовна,задочна,дистанцонна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за бакалаври от професионално направление „Икономика”

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направления

 

Език на преподаване:  български

 СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С РЪКОВОДИТЕЛЯ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА - доц.д-р Виржиния Иванова