Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Среща на проф. Хайнрих Нихавес със студенти включени в програма "Еразъм", 14 май 2012 г.
Начало > Финансиране на обучението
Финансиране на обучението

В стремежа си да предложим най-добрите условия за обучение на своите студенти, ние във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", създадохме свои и представяме външни програми за финансиране на обучението чрез вашите собствени постижения в областта на образованието, науката, културата и спорта.

Над 2000 наши студенти всяка година се включват в програмите за финансови облекчения и стипендии, покриващи до 100% от стойността на семестриалната такса, като голяма част от тях са достъпни за студентите още от първи курс.


Стипендиантската програма "Аз ще уча и ще успея в България" дава възможност за участие в конкурс, в който 20 бъдещи студенти в образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" (след средно образование) ще започнат обучението си в избрана от тях специалност със стипендия, покриваща 100% от годишната такса за обучение в първи курс.


След първия семестър палитрата със стипендиантски възможности се обогатява с програмите на факултетите и Студентския съвет, които предоставят финансови облекчения за: студенти с отличен успех; членове на едно семейство, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми; студенти, обучаващи се в две специалности едновременно; студенти, постигнали успехи в областта на спорта и науката. Университетът е партньор на Министерството на образованието, младежта и науката при реализирането на проекта "Студентски стипендии и награди 2010-2012 година", съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 година.


Всички студенти могат да се възползват от университетската програма за разсрочено плащане на семестри-алните такси, а за възможността да получите студентски кредит от банка може да научите повече на адрес: http://vfu.bg/studentsko_kreditirane/ .