Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Програми след ОКС "Бакалавър"
Прием в база Варна за зимен семестър за учебната 2024/2025 г:

ФАКУЛТЕТ "СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ"Професионално направление "Психология"
Професионално направление "Администрация и управление"Професионално направление "Икономика"Професионално направление "Информатика и компютърни науки"

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТПрофесионално направление "Национална сигурност"


АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТПрофесионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"Професионално направление "Изобразително изкуство""Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"


Р – редовно обучение / З – задочно обучение / Д – дистанционно обучение

Обучението се провежда на български език. В означените специалности се предлага обучение и на чужд език, съответно:

ENG – възможност за провеждане на обучение на английски език /
RU – възможност за провеждане на обучение на руски език