Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Изкуства и събитиен мениджмънт - НОВА

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

МАГИСТЪР ПО ИЗКУСТВА И СЪБИТИЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

Форма на обучението: редовна, задочна

 

Форма и продължителност на обучението:

  • 2 семестъра за завършилите специалности от професионално направление „Изобразително изкуство” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и успешно положили приемен изпит (събеседване)
  • 3 семестъра за завършилите специалности от други направления с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и успешно положили приемен изпит (събеседване)

 

Език на преподаване: български/английски

Специалности от същото професионално направление:

Моден стайлингИзкуства и събитиен мениджмънт - НОВА