Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-2018

Начало > Магистър > Специалности > Изкуства и събитиен мениджмънт - НОВА

 Образователно-квалификационна степен: магистър

 

Професионална квалификация: дизайн мениджър

 

Форма на обучението: редовна, задочна

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 2 семестъра  за завършили бакалавърска степен

 

Език на преподаване: български