Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Бакалавър и магистър > Приемни изпити
Приемни изпити

Участници

Всеки кандидат може да положи кандидатстудентски изпит във всяка от обявените сесии, като в съответното класиране ще участва с най-високия постигнат резултат.


Изисквания за участие

 • Регистрация за участие;
 • Спазване на посочените срокове;
 • Заплатена такса за участие;

Регистрация

След заплащане на кандидатстудентската такса, кандидат-студентът се регистрира за участие в кандидатстудентски изпит:

 • Чрез формата за записване за участие в кандидатстудентски изпит по-долу;
 • Чрез Националния телефонен номер за кандидатстудентска информация – 052-355-106;
 • В Центъра за кандидатстудентски прием в сградата на ВСУ;
 • Чрез Националните координатори на ВСУ в страната.

Начало на всички кандидатстудентски изпити - 9:00 часа


Заплащане на такса за участие

Таксата се внася във ВСУ при подаване на документите или се превежда с платежно нареждане по сметка:

 • “Общинска банка” АД
 • BIC: SOMBBGSF
 • IBAN: BG40SOMB91301016075801

Изрично в платежния документ се изписват: "Изпит по ..." и трите имена на кандидат-студента.


Забележка: Кандидатстудентските изпити, провеждани чрез Националните координатори се провеждат по допълнително обявен график.

Предстоящи дати

Онлайн конкурси на ВСУ

 • 16.11.2016 г.
 • 05.12.2016 г.
 • 12.12.2016 г.
 • 09.01.2017 г.
 • 16.01.2017 г.
 • 23.01.2017 г.
 • 30.01.2017 г.
 • 06.02.2017 г.
 • 13.02.2017 г.
 • 20.02.2017 г.
 • 27.02.2017 г.
 • 06.03.2017 г.
 • 13.03.2017 г.
 • 20.03.2017 г.
 • 27.03.2017 г.
 • 03.04.2017 г.
 • 10.04.2017 г.
 • 18.04.2017 г.
 • 24.04.2017 г.
 • 02.05.2017 г.
 • 09.05.2017 г.
 • 15.05.2017 г.
 • 22.05.2017 г.
 • 29.05.2017 г.
 • 05.06.2017 г.
 • 12.06.2017 г.
 • 19.06.2017 г.
 • 26.06.2017 г.
 • 03.07.2017 г.
 • 10.07.2017 г.
 • 17.07.2017 г.
 • 24.07.2017 г.
 • 31.07.2017 г.
 • 07.08.2017 г.
 • 14.08.2017 г.
 • 21.08.2017 г.


Български език и литература

 • 15.11.2016 г.
 • 13.12.2016 г.
 • 21.01.2017 г.
 • 04.02.2017 г.
 • 18.03.2017 г.
 • 08.04.2017 г.
 • 05.06.2017 г.
 • 03.07.2017 г.
 • 24.07.2017 г.
 • 21.08.2017 г.


Чужд език (английски, немски, френски, руски и испански езици)

 • 15.11.2016 г.
 • 13.12.2016 г.
 • 21.01.2017 г.
 • 04.02.2017 г.
 • 18.03.2017 г.
 • 08.04.2017 г.
 • 05.06.2017 г.
 • 03.07.2017 г.
 • 24.07.2017 г.
 • 21.08.2017 г.


Тест по информатика

 • 15.11.2016 г.
 • 13.12.2016 г.
 • 21.01.2017 г.
 • 04.02.2017 г.
 • 18.03.2017 г.
 • 08.04.2017 г.
 • 05.06.2017 г.
 • 03.07.2017 г.
 • 24.07.2017 г.
 • 21.08.2017 г.


Общ технически тест

 • 15.11.2016 г.
 • 13.12.2016 г.
 • 21.01.2017 г.
 • 04.02.2017 г.
 • 18.03.2017 г.
 • 08.04.2017 г.
 • 05.06.2017 г.
 • 03.07.2017 г.
 • 24.07.2017 г.
 • 21.08.2017 г.


Общообразователен тест

 • 15.11.2016 г.
 • 13.12.2016 г.
 • 21.01.2017 г.
 • 04.02.2017 г.
 • 18.03.2017 г.
 • 08.04.2017 г.
 • 05.06.2017 г.
 • 03.07.2017 г.
 • 24.07.2017 г.
 • 21.08.2017 г.


Мотивационно интервю за специалност "Публична администрация и мениджмънт"

 • 15.11.2016 г.
 • 13.12.2016 г.
 • 21.01.2017 г.
 • 04.02.2017 г.
 • 18.03.2017 г.
 • 08.04.2017 г.
 • 05.06.2017 г.
 • 03.07.2017 г.
 • 24.07.2017 г.
 • 21.08.2017 г.


История на България

 • 16.11.2016 г.
 • 14.12.2016 г.
 • 22.01.2017 г.
 • 05.02.2017 г.
 • 19.03.2017 г.
 • 09.04.2017 г.
 • 06.06.2017 г.
 • 04.07.2017 г.
 • 25.07.2017 г.
 • 22.08.2017 г.


Математика

 • 15.11.2016 г.
 • 13.12.2016 г.
 • 22.01.2017 г.
 • 05.02.2017 г.
 • 19.03.2017 г.
 • 09.04.2017 г.
 • 06.06.2017 г.
 • 04.07.2017 г.
 • 25.07.2017 г.
 • 22.08.2017 г.


Есе на общественозначима тема

 • 16.11.2016 г.
 • 14.12.2016 г.
 • 22.01.2017 г.
 • 05.02.2017 г.
 • 19.03.2017 г.
 • 09.04.2017 г.
 • 06.06.2017 г.
 • 04.07.2017 г.
 • 25.07.2017 г.
 • 22.08.2017 г.


Рисуване – перспектива на обемни и плоскостни елементи за специалност "Архитектура"

 • 16.11.2016 г.
 • 14.12.2016 г.
 • 23.01.2017 г.
 • 05.02.2017 г.
 • 20.03.2017 г.
 • 10.04.2017 г.
 • 07.06.2017 г.
 • 05.07.2017 г.
 • 26.07.2017 г.
 • 23.08.2017 г.


Рисуване – цветна композиция за специалност "Архитектура"

 • 17.11.2016 г.
 • 15.12.2016 г.
 • 24.01.2017 г.
 • 07.02.2017 г.
 • 21.03.2017 г.
 • 11.04.2017 г.
 • 08.06.2017 г.
 • 06.07.2017 г.
 • 27.07.2017 г.
 • 24.08.2017 г.


Рисуване – обемно-пространствена композиция за специалност "Архитектура"

 • 18.11.2016 г.
 • 16.12.2016 г.
 • 25.01.2017 г.
 • 08.02.2017 г.
 • 22.03.2017 г.
 • 12.04.2017 г.
 • 09.06.2017 г.
 • 07.07.2017 г.
 • 28.07.2017 г.
 • 25.08.2017 г.


Портфолио за специалност "Дизайн"

 • 16.11.2016 г.
 • 14.12.2016 г.
 • 22.01.2017 г.
 • 05.02.2017 г.
 • 19.03.2017 г.
 • 09.04.2017 г.
 • 06.06.2017 г.
 • 04.07.2017 г.
 • 25.07.2017 г.
 • 22.08.2017 г.


Събеседване за специалност "Моден дизайн"

 • 16.11.2016 г.
 • 14.12.2016 г.
 • 22.01.2017 г.
 • 05.02.2017 г.
 • 19.03.2017 г.
 • 09.04.2017 г.
 • 06.06.2017 г.
 • 04.07.2017 г.
 • 25.07.2017 г.
 • 22.08.2017 г.


Практически изпит за специалност "Хореография"

 • 16.11.2016 г.
 • 14.12.2016 г.
 • 22.01.2017 г.
 • 05.02.2017 г.
 • 19.03.2017 г.
 • 09.04.2017 г.
 • 06.06.2017 г.
 • 04.07.2017 г.
 • 25.07.2017 г.
 • 22.08.2017 г.


Забележка: Кандидатстудентските изпити, провеждани чрез Националните координатори, се провеждат по допълнително обявен график.

Регистрация за кандидатстудентски изпит
* Моля, погледнете месеците, в които се провежда избраният от вас изпит в дадената информация за него по-горе!

** За да се запишите за изпит трябва да сте заплатили такса за участие. Погледнете секция "Заплащане на такса за участие" по-горе!

Въведете собствено име
Въведете фамилно име
Въведете населено място
Въведете правилен email
Въведете телефон за
контакти
Изберете курс
Изберете месец за изпит
Въведете номер на платежен документ