Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Бакалавър и магистър > Приемни изпити
Приемни изпити

Участници

Всеки кандидат може да положи кандидатстудентски изпит във всяка от обявените сесии, като в съответното класиране ще участва с най-високия постигнат резултат.


Изисквания за участие

 • Регистрация за участие;
 • Спазване на посочените срокове;
 • Заплатена такса за участие;

Регистрация

След заплащане на кандидатстудентската такса, кандидат-студентът задължително се регистрира за участие в кандидатстудентски изпит:


Начало на всички кандидатстудентски изпити - 9:00 часа


Заплащане на такса за участие

Таксата се внася във ВСУ при подаване на документите или се превежда с платежно нареждане по сметка:

 • “Общинска банка” АД
 • BIC: SOMBBGSF
 • IBAN: BG40SOMB91301016075801

Изрично в платежния документ се изписват: "Изпит по ..." и трите имена на кандидат-студента.


Забележка: Кандидатстудентските изпити, провеждани чрез Националните координатори се провеждат по допълнително обявен график.

Предстоящи дати

Онлайн конкурси на ВСУ

 • 08.01.2018 г.
 • 15.01.2018 г.
 • 22.01.2018 г.
 • 29.01.2018 г.
 • 05.02.2018 г.
 • 12.02.2018 г.
 • 19.02.2018 г.
 • 26.02.2018 г.
 • 05.03.2018 г.
 • 12.03.2018 г.
 • 19.03.2018 г.
 • 26.03.2018 г.
 • 02.04.2018 г.
 • 09.04.2018 г.
 • 16.04.2018 г.
 • 23.04.2018 г.
 • 30.04.2018 г.
 • 07.05.2018 г.
 • 14.05.2018 г.
 • 21.05.2018 г.
 • 28.05.2018 г.
 • 04.06.2018 г.
 • 11.06.2018 г.
 • 18.06.2018 г.
 • 25.06.2018 г.
 • 02.07.2018 г.
 • 09.07.2018 г.
 • 16.07.2018 г.
 • 23.07.2018 г.
 • 30.07.2018 г.
 • 07.08.2018 г.
 • 14.08.2018 г.
 • 21.08.2018 г.


Тест за специалност „Право“

 • 20.01.2018 г.
 • 05.02.2018 г.
 • 10.03.2018 г.
 • 02.04.2018 г.
 • 04.06.2018 г.
 • 09.07.2018 г.
 • 30.07.2018 г.
 • 20.08.2018 г.


Есе на общественозначима тема

 • 21.01.2018 г.
 • 06.02.2018 г.
 • 11.03.2018 г.
 • 03.04.2018 г.
 • 05.06.2018 г.
 • 10.07.2018 г.
 • 31.07.2018 г.
 • 21.08.2018 г.


Български език и литература

 • 20.01.2018 г.
 • 05.02.2018 г.
 • 10.03.2018 г.
 • 02.04.2018 г.
 • 04.06.2018 г.
 • 09.07.2018 г.
 • 30.07.2018 г.
 • 20.08.2018 г.


Чужд език (английски, немски, френски, руски и испански езици)

 • 20.01.2018 г.
 • 05.02.2018 г.
 • 10.03.2018 г.
 • 02.04.2018 г.
 • 04.06.2018 г.
 • 09.07.2018 г.
 • 30.07.2018 г.
 • 20.08.2018 г.


Тест по информатика

 • 20.01.2018 г.
 • 05.02.2018 г.
 • 10.03.2018 г.
 • 02.04.2018 г.
 • 04.06.2018 г.
 • 09.07.2018 г.
 • 30.07.2018 г.
 • 20.08.2018 г.


Общ технически / Природонаучен тест

 • 20.01.2018 г.
 • 05.02.2018 г.
 • 10.03.2018 г.
 • 02.04.2018 г.
 • 04.06.2018 г.
 • 09.07.2018 г.
 • 30.07.2018 г.
 • 20.08.2018 г.


Общообразователен тест

 • 20.01.2018 г.
 • 05.02.2018 г.
 • 10.03.2018 г.
 • 02.04.2018 г.
 • 04.06.2018 г.
 • 09.07.2018 г.
 • 30.07.2018 г.
 • 20.08.2018 г.


Мотивационно интервю

 • 20.01.2018 г.
 • 05.02.2018 г.
 • 10.03.2018 г.
 • 02.04.2018 г.
 • 04.06.2018 г.
 • 09.07.2018 г.
 • 30.07.2018 г.
 • 20.08.2018 г.


История на България

 • 21.01.2018 г.
 • 06.02.2018 г.
 • 11.03.2018 г.
 • 03.04.2018 г.
 • 05.06.2018 г.
 • 10.07.2018 г.
 • 31.07.2018 г.
 • 21.08.2018 г.


Математика

 • 21.01.2018 г.
 • 06.02.2018 г.
 • 11.03.2018 г.
 • 03.04.2018 г.
 • 05.06.2018 г.
 • 10.07.2018 г.
 • 31.07.2018 г.
 • 21.08.2018 г.


Рисуване – цветна композиция за специалност "Архитектура"

 • 23.01.2018 г.
 • 08.02.2018 г.
 • 13.03.2018 г.
 • 05.04.2018 г.
 • 07.06.2018 г.
 • 12.07.2018 г.
 • 24.08.2018 г.


Портфолио за специалност "Дизайн"

 • 21.01.2018 г.
 • 05.02.2018 г.
 • 02.04.2018 г.
 • 04.06.2018 г.
 • 09.07.2018 г.
 • 30.07.2018 г.
 • 22.08.2018 г.


Събеседване за специалност "Моден дизайн"

 • 21.01.2018 г.
 • 05.02.2018 г.
 • 02.04.2018 г.
 • 04.06.2018 г.
 • 09.07.2018 г.
 • 30.07.2018 г.
 • 21.08.2018 г.


Практически изпит за специалност "Хореография"

 • 21.01.2018 г.
 • 05.02.2018 г.
 • 02.04.2018 г.
 • 04.06.2018 г.
 • 09.07.2018 г.
 • 30.07.2018 г.
 • 21.08.2018 г.


Забележка: Кандидатстудентските изпити, провеждани чрез Националните координатори, се провеждат по допълнително обявен график.

Регистрация за кандидатстудентски изпит
* Моля, погледнете месеците, в които се провежда избраният от вас изпит в дадената информация за него по-горе!

** За да се запишите за изпит трябва да сте заплатили такса за участие. Погледнете секция "Заплащане на такса за участие" по-горе!

Въведете собствено име
Въведете фамилно име
Въведете населено място
Въведете правилен email
Въведете телефон за
контакти
Изберете курс
Изберете месец за изпит
Въведете номер на платежен документ