Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Бакалавър и магистър > Приемни изпити
Приемни изпити

Участници

Всеки кандидат може да положи кандидатстудентски изпит във всяка от обявените сесии, като в съответното класиране ще участва с най-високия постигнат резултат.


Изисквания за участие

 • Регистрация за участие;
 • Спазване на посочените срокове;
 • Заплатена такса за участие;

Регистрация

След заплащане на кандидатстудентската такса, кандидат-студентът задължително се регистрира за участие в кандидатстудентски изпит:


Начало на всички кандидатстудентски изпити - 9:00 часа


Заплащане на такса за участие

Таксата се внася във ВСУ при подаване на документите или се превежда с платежно нареждане по сметка:

 • “Общинска банка” АД
 • BIC: SOMBBGSF
 • IBAN: BG40SOMB91301016075801

Изрично в платежния документ се изписват: "Изпит по ..." и трите имена на кандидат-студента.


Забележка: Кандидатстудентските изпити, провеждани чрез Националните координатори се провеждат по допълнително обявен график.

Предстоящи дати

Онлайн конкурси на ВСУ

 • 02, 09, 16, 24, 30 септември 2019 г.
 • 07, 14, 21, 28 октомври 2019 г.


Есе на общественозначима тема

 • 03.09.2019 г.
 • 17.09.2019 г.
 • 08.10.2019 г.
 • 22.10.2019 г.


Български език и литература

 • 02.09.2019 г.
 • 16.09.2019 г.
 • 07.10.2019 г.
 • 21.10.2019 г.


Тест по информатика

 • 02.09.2019 г.
 • 16.09.2019 г.
 • 07.10.2019 г.
 • 21.10.2019 г.


Общообразователен тест

 • 02.09.2019 г.
 • 16.09.2019 г.
 • 07.10.2019 г.
 • 21.10.2019 г.


Мотивационно интервю

 • 02.09.2019 г.
 • 16.09.2019 г.
 • 07.10.2019 г.
 • 21.10.2019 г.


История на България

 • 03.09.2019 г.
 • 17.09.2019 г.
 • 08.10.2019 г.
 • 22.10.2019 г.


Математика

 • 02.09.2019 г.
 • 16.09.2019 г.
 • 07.10.2019 г.
 • 21.10.2019 г.


Забележка: Кандидатстудентските изпити, провеждани чрез Националните координатори, се провеждат по допълнително обявен график.

Регистрация за кандидатстудентски изпит
* Моля, погледнете месеците, в които се провежда избраният от вас изпит в дадената информация за него по-горе!

** За да се запишите за изпит трябва да сте заплатили такса за участие. Погледнете секция "Заплащане на такса за участие" по-горе!

Въведете собствено име
Въведете фамилно име
Въведете населено място
Въведете правилен email
Въведете телефон за
контакти
Изберете курс
Изберете месец за изпит
Въведете номер на платежен документ