Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Бакалавър и магистър > Приемни изпити
Приемни изпити

Участници

Всеки кандидат може да положи кандидатстудентски изпит във всяка от обявените сесии, като в съответното класиране ще участва с най-високия постигнат резултат.


Изисквания за участие

 • Регистрация за участие;
 • Спазване на посочените срокове;
 • Заплатена такса за участие;

Регистрация

След заплащане на кандидатстудентската такса, кандидат-студентът задължително се регистрира за участие в кандидатстудентски изпит:


Начало на всички кандидатстудентски изпити - 9:00 часа


Заплащане на такса за участие

Таксата се внася във ВСУ при подаване на документите или се превежда с платежно нареждане по сметка:

 • “Общинска банка” АД
 • BIC: SOMBBGSF
 • IBAN: BG40SOMB91301016075801

Изрично в платежния документ се изписват: "Изпит по ..." и трите имена на кандидат-студента.


Забележка: Кандидатстудентските изпити, провеждани чрез Националните координатори се провеждат по допълнително обявен график.

Предстоящи дати

Онлайн конкурси на ВСУ

 • 18, 25 ноември 2019 г
 • 2,10, 16 Декември 2019 г.
 • 6, 13, 20, 27 януари 2020 г.
 • 3, 10, 17, 24 Февруари 2020 г.
 • 2,9,16, 23, 30 март 2020 г.
 • 6, 13,20, 27 aприл 2020 г.
 • 4, 11, 18, 25 май 2020 г.
 • 1,8, 15, 22, 29 юни 2020 г.
 • 6, 13,20, 27 юли 2020 г.
 • 3, 10, 17, 24, 31 август 2020 г.
 • 8, 14, 21, 28 Септември 2020 г.


Есе на общественозначима тема

 • 19 ноември 2019 г
 • 1, 15 Декември 2019 г.
 • 19 януари 2020 г.
 • 2 Февруари 2020 г.
 • 1, 15 март 2020 г.
 • 5 aприл 2020 г.
 • 9, 23 юни 2020 г.
 • 7, 21 юли 2020 г.
 • 4, 18 август 2020 г.
 • 2, 16 Септември 2020 г.


Български език и литература

 • 18, 30 ноември 2019 г
 • 14 Декември 2019 г.
 • 18 януари 2020 г.
 • 1, 29 Февруари 2020 г.
 • 14 март 2020 г.
 • 4 aприл 2020 г.
 • 8, 22 юни 2020 г.
 • 6, 20 юли 2020 г.
 • 3, 17 август 2020 г.
 • 1, 15 Септември 2020 г.


Чужд език (английски, немски, френски, руски и испански езици)

 • 18, 30 ноември 2019 г
 • 14 Декември 2019 г.
 • 18 януари 2020 г.
 • 1, 29 Февруари 2020 г.
 • 14 март 2020 г.
 • 4 aприл 2020 г.
 • 8, 22 юни 2020 г.
 • 6, 20 юли 2020 г.
 • 3, 17 август 2020 г.
 • 1, 15 Септември 2020 г.


Тест по информатика

 • 18, 30 ноември 2019 г
 • 14 Декември 2019 г.
 • 18 януари 2020 г.
 • 1, 29 Февруари 2020 г.
 • 14 март 2020 г.
 • 4 aприл 2020 г.
 • 8, 22 юни 2020 г.
 • 6, 20 юли 2020 г.
 • 3, 17 август 2020 г.
 • 1, 15 Септември 2020 г.


Общ технически / Природонаучен тест

 • 18, 30 ноември 2019 г
 • 14 Декември 2019 г.
 • 18 януари 2020 г.
 • 1, 29 Февруари 2020 г.
 • 14 март 2020 г.
 • 4 aприл 2020 г.
 • 8, 22 юни 2020 г.
 • 6, 20 юли 2020 г.
 • 3, 17 август 2020 г.
 • 1, 15 Септември 2020 г.


Общообразователен тест

 • 18, 30 ноември 2019 г
 • 14 Декември 2019 г.
 • 18 януари 2020 г.
 • 1, 29 Февруари 2020 г.
 • 14 март 2020 г.
 • 4 aприл 2020 г.
 • 8, 22 юни 2020 г.
 • 6, 20 юли 2020 г.
 • 3, 17 август 2020 г.
 • 1, 15 Септември 2020 г.


История на България

 • 19 ноември 2019 г
 • 1, 15 Декември 2019 г.
 • 19 януари 2020 г.
 • 2 Февруари 2020 г.
 • 1, 15 март 2020 г.
 • 5 aприл 2020 г.
 • 9, 23 юни 2020 г.
 • 7, 21 юли 2020 г.
 • 4, 18 август 2020 г.
 • 2, 16 Септември 2020 г.


Математика

 • 19 ноември 2019 г
 • 1, 15 Декември 2019 г.
 • 19 януари 2020 г.
 • 2 Февруари 2020 г.
 • 1, 15 март 2020 г.
 • 5 aприл 2020 г.
 • 9, 23 юни 2020 г.
 • 7, 21 юли 2020 г.
 • 4, 18 август 2020 г.
 • 2, 16 Септември 2020 г.


Рисуване – перспектива на обемни и плоскостни елементи за специалност "Архитектура"

 • 20 ноември 2019 г
 • 2,16 Декември 2019 г.
 • 20 януари 2020 г.
 • 3, 26 Февруари 2020 г.
 • 16 март 2020 г.
 • 6 aприл 2020 г.
 • 10, 24 юни 2020 г.
 • 8, 22 юли 2020 г.
 • 5, 19 август 2020 г.
 • 3, 17 Септември 2020 г.


Рисуване – цветна композиция за специалност "Архитектура"

 • 21 ноември 2019 г
 • 3, 17 Декември 2019 г.
 • 21 януари 2020 г.
 • 4, 27 Февруари 2020 г.
 • 17 март 2020 г.
 • 7 aприл 2020 г.
 • 11, 25 юни 2020 г.
 • 9, 23 юли 2020 г.
 • 6, 20 август 2020 г.
 • 4, 18 Септември 2020 г.


Рисуване – обемно-пространствена композиция за специалност "Архитектура"

 • 22 ноември 2019 г
 • 4, 18 Декември 2019 г.
 • 22 януари 2020 г.
 • 5, 28 Февруари 2020 г.
 • 18 март 2020 г.
 • 8 aприл 2020 г.
 • 12, 26 юни 2020 г.
 • 10, 23 юли 2020 г.
 • 7, 21 август 2020 г.
 • 5, 19 Септември 2020 г.


Портфолио за специалност "Дизайн"

 • 18, 30 ноември 2019 г
 • 14 Декември 2019 г.
 • 18 януари 2020 г.
 • 1, 29 Февруари 2020 г.
 • 14 март 2020 г.
 • 4 aприл 2020 г.
 • 8, 22 юни 2020 г.
 • 6, 20 юли 2020 г.
 • 3, 17 август 2020 г.
 • 1, 15 Септември 2020 г.


За професионално направление „Изобразително изкуство” Събеседване

 • 18, 30 ноември 2019 г
 • 14 Декември 2019 г.
 • 18 януари 2020 г.
 • 1, 29 Февруари 2020 г.
 • 14 март 2020 г.
 • 4 aприл 2020 г.
 • 8, 22 юни 2020 г.
 • 6, 20 юли 2020 г.
 • 3, 17 август 2020 г.
 • 1, 15 Септември 2020 г.


Практически изпит и събеседване за професионално направление “Музикално и танцово изкуство”

 • 18, 30 ноември 2019 г
 • 14 Декември 2019 г.
 • 18 януари 2020 г.
 • 1, 29 Февруари 2020 г.
 • 14 март 2020 г.
 • 4 aприл 2020 г.
 • 8, 22 юни 2020 г.
 • 6, 20 юли 2020 г.
 • 3, 17 август 2020 г.
 • 1, 15 Септември 2020 г.


Забележка: Кандидатстудентските изпити, провеждани чрез Националните координатори, се провеждат по допълнително обявен график.

Регистрация за кандидатстудентски изпит
* Моля, погледнете месеците, в които се провежда избраният от вас изпит в дадената информация за него по-горе!

** За да се запишите за изпит трябва да сте заплатили такса за участие. Погледнете секция "Заплащане на такса за участие" по-горе!

Въведете собствено име
Въведете фамилно име
Въведете населено място
Въведете правилен email
Въведете телефон за
контакти
Изберете курс
Изберете месец за изпит
Въведете номер на платежен документ