Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Бакалавър и магистър > Приемни изпити
Приемни изпити

Участници

Всеки кандидат може да положи кандидатстудентски изпит във всяка от обявените сесии, като в съответното класиране ще участва с най-високия постигнат резултат.


Изисквания за участие

 • Регистрация за участие;
 • Спазване на посочените срокове;
 • Заплатена такса за участие;

Регистрация

След заплащане на кандидатстудентската такса, кандидат-студентът задължително се регистрира за участие в кандидатстудентски изпит:


Начало на всички кандидатстудентски изпити - 9:00 часа


Заплащане на такса за участие

Таксата се внася във ВСУ при подаване на документите или се превежда с платежно нареждане по сметка:

 • “Общинска банка” АД
 • BIC: SOMBBGSF
 • IBAN: BG40SOMB91301016075801

Изрично в платежния документ се изписват: "Изпит по ..." и трите имена на кандидат-студента.


Забележка: Кандидатстудентските изпити, провеждани чрез Националните координатори се провеждат по допълнително обявен график.

Предстоящи дати

Онлайн конкурси на ВСУ

 • 7, 14, 21, 28 януари 2019 г.
 • 4, 11, 18, 25 февруари 2019 г.
 • 5, 11, 18, 25 март 2019 г.
 • 1, 8, 15, 22, 30 април 2019 г.
 • 7, 13, 20, 27 май 2019 г.
 • 3, 10, 17, 24 юни 2019 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 юли 2019 г.
 • 5, 12, 19, 26 август 2019 г.


Есе на общественозначима тема

 • 20.01.2019 г.
 • 10.02.2019 г.
 • 17.03.2019 г.
 • 14.04.2019 г.
 • 04.06.2019 г.
 • 18.06.2019 г.
 • 09.07.2019 г.
 • 23.07.2019 г.
 • 13.08.2019 г.
 • 27.08.2019 г.


Български език и литература

 • 19.01.2019 г.
 • 09.02.2019 г.
 • 16.03.2019 г.
 • 13.04.2019 г.
 • 03.06.2019 г.
 • 17.06.2019 г.
 • 08.07.2019 г.
 • 22.07.2019 г.
 • 12.08.2019 г.
 • 26.08.2019 г.


Чужд език (английски, немски, френски, руски и испански езици)

 • 19.01.2019 г.
 • 09.02.2019 г.
 • 16.03.2019 г.
 • 13.04.2019 г.
 • 03.06.2019 г.
 • 17.06.2019 г.
 • 08.07.2019 г.
 • 22.07.2019 г.
 • 12.08.2019 г.
 • 26.08.2019 г.


Тест по информатика

 • 19.01.2019 г.
 • 09.02.2019 г.
 • 16.03.2019 г.
 • 13.04.2019 г.
 • 03.06.2019 г.
 • 17.06.2019 г.
 • 08.07.2019 г.
 • 22.07.2019 г.
 • 12.08.2019 г.
 • 26.08.2019 г.


Общ технически / Природонаучен тест

 • 19.01.2019 г.
 • 09.02.2019 г.
 • 16.03.2019 г.
 • 13.04.2019 г.
 • 03.06.2019 г.
 • 17.06.2019 г.
 • 08.07.2019 г.
 • 22.07.2019 г.
 • 12.08.2019 г.
 • 26.08.2019 г.


Общообразователен тест

 • 19.01.2019 г.
 • 09.02.2019 г.
 • 16.03.2019 г.
 • 13.04.2019 г.
 • 03.06.2019 г.
 • 17.06.2019 г.
 • 08.07.2019 г.
 • 22.07.2019 г.
 • 12.08.2019 г.
 • 26.08.2019 г.


Мотивационно интервю

 • 19.01.2019 г.
 • 09.02.2019 г.
 • 16.03.2019 г.
 • 13.04.2019 г.
 • 03.06.2019 г.
 • 17.06.2019 г.
 • 08.07.2019 г.
 • 22.07.2019 г.
 • 12.08.2019 г.
 • 26.08.2019 г.


История на България

 • 20.01.2019 г.
 • 10.02.2019 г.
 • 17.03.2019 г.
 • 14.04.2019 г.
 • 04.06.2019 г.
 • 18.06.2019 г.
 • 09.07.2019 г.
 • 23.07.2019 г.
 • 13.08.2019 г.
 • 27.08.2019 г.


Математика

 • 19.01.2019 г.
 • 09.02.2019 г.
 • 16.03.2019 г.
 • 13.04.2019 г.
 • 03.06.2019 г.
 • 17.06.2019 г.
 • 08.07.2019 г.
 • 22.07.2019 г.
 • 12.08.2019 г.
 • 26.08.2019 г.


Рисуване – перспектива на обемни и плоскостни елементи за специалност "Архитектура"

 • 21.01.2019 г.
 • 11.02.2019 г.
 • 18.03.2019 г.
 • 15.04.2019 г.
 • 05.06.2019 г.
 • 19.06.2019 г.
 • 10.07.2019 г.
 • 24.07.2019 г.
 • 14.08.2019 г.
 • 28.08.2019 г.


Рисуване – цветна композиция за специалност "Архитектура"

 • 22.01.2019 г.
 • 12.02.2019 г.
 • 19.03.2019 г.
 • 16.04.2019 г.
 • 06.06.2019 г.
 • 20.06.2019 г.
 • 11.07.2019 г.
 • 25.07.2019 г.
 • 15.08.2019 г.
 • 29.08.2019 г.


Рисуване – обемно-пространствена композиция за специалност "Архитектура"

 • 23.01.2019 г.
 • 13.02.2019 г.
 • 20.03.2019 г.
 • 17.04.2019 г.
 • 07.06.2019 г.
 • 21.06.2019 г.
 • 12.07.2019 г.
 • 26.07.2019 г.
 • 16.08.2019 г.
 • 30.08.2019 г.


Портфолио за специалност "Дизайн"

 • 19.01.2019 г.
 • 09.02.2019 г.
 • 16.03.2019 г.
 • 13.04.2019 г.
 • 03.06.2019 г.
 • 17.06.2019 г.
 • 08.07.2019 г.
 • 22.07.2019 г.
 • 12.08.2019 г.
 • 26.08.2019 г.


Събеседване за специалност „Моден дизайн”

 • 19.01.2019 г.
 • 09.02.2019 г.
 • 16.03.2019 г.
 • 13.04.2019 г.
 • 03.06.2019 г.
 • 17.06.2019 г.
 • 08.07.2019 г.
 • 22.07.2019 г.
 • 12.08.2019 г.
 • 26.08.2019 г.


Практически изпит и събеседване за професионално направление “Музикално и танцово изкуство”

 • 19.01.2019 г.
 • 09.02.2019 г.
 • 16.03.2019 г.
 • 13.04.2019 г.
 • 03.06.2019 г.
 • 17.06.2019 г.
 • 08.07.2019 г.
 • 22.07.2019 г.
 • 12.08.2019 г.
 • 26.08.2019 г.


Забележка: Кандидатстудентските изпити, провеждани чрез Националните координатори, се провеждат по допълнително обявен график.

Регистрация за кандидатстудентски изпит
* Моля, погледнете месеците, в които се провежда избраният от вас изпит в дадената информация за него по-горе!

** За да се запишите за изпит трябва да сте заплатили такса за участие. Погледнете секция "Заплащане на такса за участие" по-горе!

Въведете собствено име
Въведете фамилно име
Въведете населено място
Въведете правилен email
Въведете телефон за
контакти
Изберете курс
Изберете месец за изпит
Въведете номер на платежен документ