Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Приемни изпити
Приемни изпити

Участници

Всеки кандидат може да положи кандидатстудентски изпит на всяка от обявените дати, като в съответното класиране ще участва с най-високия постигнат резултат. Всяко следващо явяване се заплаща допълнително.


Изисквания за участие

 • Спазване на посочените срокове;
 • Заплатена такса за участие;

Заплащане на такса за участие

Таксата се внася във ВСУ при подаване на документите или се превежда с платежно нареждане по сметка:

 • “Общинска банка” АД
 • BIC: SOMBBGSF
 • IBAN: BG40SOMB91301016075801

Изрично в платежния документ се изписват: "Изпит по ..." и трите имена на кандидат-студента.


Предстоящи дати

Онлайн Есе на общественозначима тема

 • 15, 2, 29 юни 2020 г.
 • 6, 13,20, 27 юли 2020 г.
 • 3, 10, 17, 24, 31 август 2020 г.
 • 8, 14, 21, 28 Септември 2020 г.


Онлайн тест по чужд език (английски, руски)

 • 15, 22, 29 юни 2020 г.
 • 6, 13,20, 27 юли 2020 г.
 • 3, 10, 17, 24, 31 август 2020 г.
 • 8, 14, 21, 28 Септември 2020 г.


Онлайн тест по информатика

 • 15, 22, 29 юни 2020 г.
 • 6, 13,20, 27 юли 2020 г.
 • 3, 10, 17, 24, 31 август 2020 г.
 • 8, 14, 21, 28 Септември 2020 г.


Онлайн общ технически тест

 • 15, 22, 29 юни 2020 г.
 • 6, 13,20, 27 юли 2020 г.
 • 3, 10, 17, 24, 31 август 2020 г.
 • 8, 14, 21, 28 Септември 2020 г.


Онлайн тест по математика

 • 15, 22, 29 юни 2020 г.
 • 6, 13,20, 27 юли 2020 г.
 • 3, 10, 17, 24, 31 август 2020 г.
 • 8, 14, 21, 28 Септември 2020 г.


Онлайн изпит по рисуване – перспектива на обемни и плоскостни елементи за специалност "Архитектура"

 • 15, 22, 29 юни 2020 г.
 • 6, 13,20, 27 юли 2020 г.
 • 3, 10, 17, 24, 31 август 2020 г.
 • 8, 14, 21, 28 Септември 2020 г.


Онлайн изпит по рисуване – цветна композиция за специалност "Архитектура"

 • 15, 22, 29 юни 2020 г.
 • 6, 13,20, 27 юли 2020 г.
 • 3, 10, 17, 24, 31 август 2020 г.
 • 8, 14, 21, 28 Септември 2020 г.


Онлайн изпит по рисуване – обемно-пространствена композиция за специалност "Архитектура"

 • 15, 22, 29 юни 2020 г.
 • 6, 13,20, 27 юли 2020 г.
 • 3, 10, 17, 24, 31 август 2020 г.
 • 8, 14, 21, 28 Септември 2020 г.


Онлайн портфолио за специалност "Интериорен/графичен дизайн"

 • 15, 22, 29 юни 2020 г.
 • 6, 13,20, 27 юли 2020 г.
 • 3, 10, 17, 24, 31 август 2020 г.
 • 8, 14, 21, 28 Септември 2020 г.


Онлайн изпит за специалност "Моден дизайн"

 • 15, 22, 29 юни 2020 г.
 • 6, 13,20, 27 юли 2020 г.
 • 3, 10, 17, 24, 31 август 2020 г.
 • 8, 14, 21, 28 Септември 2020 г.


Онлайн изпит за специалност "Хореография"

 • 15, 22, 29 юни 2020 г.
 • 6, 13,20, 27 юли 2020 г.
 • 3, 10, 17, 24, 31 август 2020 г.
 • 8, 14, 21, 28 Септември 2020 г.