Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Конкурсни изпити за специалност "Aрхитектура"
Програма за конкурсни изпити за специалност "Aрхитектура"
 1. Изпит по перспектива на обемни и плоскостни елементи
  1. Кандидат-студентите получават еднакви по размер и вид двустранни картони 35 х 50 см и парче за проби 17 х 25 см от същия вид.
  2. Съдове за вода, четки, салфетки и други средства за цветно рисуване се носят от кандидат-студентите.
  3. Разрешава се ползването на чертожни приспособления – линии, триъгълници и др.
  4. Изпитната задача се подготвя в два варианта, които се запечатват в два плика, в толкова екземпляра, колкото зали са предвидени за изпита. След изтеглянето на варианта той се прочита във всяка зала, но не се изписва на дъската, а на всеки кандидат-студент се предоставя копие. За начало на изпита се счита часът на прочитане на текста. Продължителността на изпита е 5 (пет) астрономически часа.
  5. Не се разрешава смяна на указаната ориентация на листа (хоризонтална или вертикална), както и оставянето на белези, символи и други знаци извън полето, определено в задачата.

 2. Изпит по цветна композиция
  1. Кандидат-студентите получават еднакви по размер и вид двустранни картони 35 х 50 см и парче за проби 17 х 25 см от същия вид.
  2. Съдове за вода, четки, салфетки и други средства за цветно рисуване се носят от кандидат-студентите.
  3. Разрешава се ползването на чертожни приспособления – линии, триъгълници и др.
  4. Изпитната задача се подготвя в два варианта, които се запечатват в два плика, в толкова екземпляра, колкото зали са предвидени за изпита. След изтеглянето на варианта той се прочита във всяка зала, но не се изписва на дъската, а на всеки кандидат-студент се предоставя копие. За начало на изпита се счита часът на прочитане на текста. Продължителността на изпита е 5 астрономически часа.
  5. Не се разрешава смяна на указаната ориентация на листа (хоризонтална или вертикална), както и оставянето на белези, символи и други знаци извън полето, определено в задачата.

 3. Изпит по обемно-пространствена композиция
  1. Задачата се състои в съставянето на обемно-пространствена композиция от няколко геометрични тела, изработени от стиропор, които се залепват на плоскост.
  2. Създадената композиция се рисува от избрана от кандидат-студента гледна точка, която да изразява най-добре постановката. Рисунката се изпълнява с черно-бяла моливна техника със светлосенки.
  3. Геометричните тела и плоскостта се осигуряват от университета, а останалите материали (лепило, моливи и други) – от кандидат-студента.
  4. Не се разрешава ползването на чертожни пособия – линии, триъгълници и други, също пергели и шаблони.
  5. Не се разрешава смяна на указаната ориентация на листа (хоризонтална или вертикална), както и оставянето на белези, символи и други знаци извън полето, определено в задачата.

 4. Общи изисквания
  1. Кандидат-студентите се допускат до залите от 8,45 часа. Заемат местата си и получават картоните. Изпитната задача се изтегля в 9,00 ч. и се прочита до 9,30 ч.
  2. Кандидат-студентите трябва да носят твърди папки или планшети с размери 35 х 50 см.
  3. Работи се на картон, формат 35 х 50 см. Картонът се осигурява от университета.
  4. На лицевата част на всеки картон, в горния ляв ъгъл при вертикалната му ориентация, се поставя печатът на ВСУ.
  5. При предаване на изпитната работа квесторите указват мястото, на което всеки кандидат-студент саморъчно написва трите си имена и входящия номер. Изписаното се покрива с картонче и се закрепва с по-голямо по размери парче хартия чрез залепване (картонче 5 х 10 и хартия 7 х 12 см).
  6. Продължителността на всеки изпит е 5 (пет) астрономически часа.