Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием
Прием в база Варна за учебната 2024/2025 година:


ФАКУЛТЕТ "СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ"
Професионално направление "Администрация и управление"

Бизнес администрация и мениджмънт (редовно, задочно, дистанционно)

Публична администрация и мениджмънт (дистанционно)

Професионално направление "Психология"

Психология (редовно, задочно)

Професионално направление "Икономика"

Международни икономически отношения (задочно, дистанционно)

Финанси и счетоводство (задочно, дистанционно)

Международен бизнес на английски език (редовно) ENG BI

Икономика (задочно) BG

Професионално направление "Информатика и компютърни науки"

Информатика и компютърни науки (дистанционно) BG

Информатика и компютърни науки (редовно, дистанционно) EN

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Професионално направление "Право"

Право (редовно, задочно)

Професионално направление "Национална сигурност"

Защита на националната сигурност (редовно, задочно)

Защита на националната сигурност (задочно) Организация и управление на националната сигурност - съвместно обучение с УниБИТ град София

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (редовно, задочно)

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Архитектура (редовно)

Интериорен дизайн (редовно, задочно)

Строителство на сгради и съоръжения (редовно, задочно)

Строителен инженеринг (задочно) ново

Водоснабдяване и канализация (задочно)

Пожарна и аварийна безопасност (задочно)

Професионално направление "Изобразително изкуство"

Моден дизайн (редовно)

Графичен дизайн (редовно, задочно)

Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

Хореография - Български народни танци (редовно, задочно)

Хореография - Съвременен танцов театър (задочно)


Прием във Филиал Смолян:


Професионално направление Специалности, в които може да бъде продължено обучението
Професионално направление "Администрация и управление" Бизнес администрация и мениджмънт (задочно)
Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"
Строителство на сгради и съоръжения (задочно)

Водоснабдяване и канализация (задочно)
Професионално направление "Национална сигурност"
Защита на националната сигурност (задочно)

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

Обучението се провежда на български език.

В означените специалности се предлага обучение и на чужд език, съответно:

ENG – възможност за провеждане на обучение на английски език

BI – Ексклузивна програма за обучение съвместно с BI Norwegian Business School, Норвегия, което завършва с 2 дипломи – от ВСУ и от BI NBS