Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием
Прием в база Варна:


ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ"
Професионално направление "Администрация и управление"

Бизнес администрация и мениджмънт (Р, З, Д)

Публична администрация и мениджмънт (З, Д)

Професионално направление "Икономика"

Международни икономически отношения (Р, З, Д)

Финанси и счетоводство (Р, З, Д)

Международен бизнес на английски език (Р) ENG BI

Професионално направление "Информатика и компютърни науки"

Информатика и компютърни науки (Р, Д) ENG

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Професионално направление "Право"

Специалност "Право" (Р, З)

Професионално направление "Психология"

Психология (Р, З)

Професионално направление "Национална сигурност"

Защита на националната сигурност (Р, З)

Защита на националната сигурност (З) Организация и управление на националната сигурност - съвместно обучение с УниБИТ град София

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Р, З)

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Специалност "Архитектура" (Р) ENG

Специалност "Интериорен дизайн" (Р, З)

Специалност "Строителство на сгради и съоръжения" (Р, З) ENG

Специалност "Водоснабдяване и канализация" (З)

Специалност "Пожарна безопасност и защита на населението" (З)

Професионално направление "Изобразително изкуство"

Моден дизайн (Р, З)

Специалност "Графичен дизайн" (Р, З)

Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

Хореография - Български народни танци (Р, З)

Хореография - Съвременен танцов театър (З)


Прием във Филиал Смолян:


Професионално направление Специалности, в които може да бъде продължено обучението
Професионално направление "Администрация и управление" Бизнес администрация и мениджмънт (З)
Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"
Специалност "Строителство на сгради и съоръжения" (З)

Специалност "Водоснабдяване и канализация" (З)
Професионално направление "Национална сигурност"
Защита на националната сигурност (З)

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

Р – редовно обучение / З – задочно обучение / Д – дистанционно обучение

Обучението се провежда на български език.

В означените специалности се предлага обучение и на чужд език, съответно:

ENG – възможност за провеждане на обучение на английски език

BI – Ексклузивна програма за обучение съвместно с BI Norwegian Business School, Норвегия, което завършва с 2 дипломи – от ВСУ и от BI NBS