Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2020-2021

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Международен бизнес на английски език

Международен бизнес на английски език

 

Съвместно обучение с университета BINorwegianBusinessSchool

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: икономист

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

- дистанционна - 8 семестъра

 

Език на преподаване: английски