Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Финанси и счетоводство

Финанси и счетоводство

В специалност „Финанси и счетоводство“  се подготвят  специалисти в областта на финансовото управление на бизнес дейностите – счетоводители, финансово-данъчни инспектори, одитори, финансови анализатори и консултанти.

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: икономист

 

Форма и продължителност на обучението:

 

 

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 8 семестъра

– дистанционна – 8 семестъра

 

Език на преподаване: български

 

За кандидат-студенти с икономически профил