Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Финанси и счетоводство

В специалност „Финанси и счетоводство“  се подготвят  специалисти в областта на финансовото управление на бизнес дейностите – счетоводители, финансово-данъчни инспектори, одитори, финансови анализатори и консултанти.

 

Език на преподаване: български 

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: икономист

 

Форма и продължителност на обучението:

– дистанционна – 8 семестъра