Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Международни икономически отношения

В специалност „Международни икономически отношения“  се обучават  специалисти в областта на световната икономика, международния бизнес, финанси и маркетинг – служители в международни организации и европейски институции в рамките на ЕС, експерти във финансови и търговски институции – банки, застрахователни компании, държавни и общински служители.

 

Език на преподаване: български / английски / руски

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: икономист

 

Форма и продължителност на обучението:

– задочна – 8 семестъра

– дистанционна – 8 семестъра