Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Бизнес администрация и мениджмънт

Обучението в специалност „Бизнес администрация и мениджмънт” се гради върху следните базови научни направления:управление, икономика, информационни технологии и чужди езици.

Обучението се провежда на две нива. През първите две години се придобива фундаментална подготовка вобластта на управлението, в т.ч. управлениетона бизнес организации. Върху тази база от знания и умения се пристъпва към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който се предлага набор от специализиращи дисциплини, конкретизиращи спецификата на управлението на организациите според избрания профил за специализация в специалността.

профили:

  • Мениджмънт на  туризма - български
  • Международен бизнес мениджмънт - български, английски

 

Образователно-квалификационна степен:бакалавър

Професионална квалификация: бизнес мениджър

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 9 семестъра

– дистанционна – 8 семестъра