Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Публична администрация и мениджмънт

В специалност „Публична администрация и мениджмънт“  се обучават  специалисти в областта на организацията и управлението на публични организации – държавни служители и експерти в централната и териториалната администрация, служители в бюджетни и неправителствени организации и др.

 

профили:

  • Административен мениджмънт
  • Съдебна администрация

 

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: мениджър в публичната администрация

 

Форма и продължителност на обучението:

– задочна – 9 семестъра

– дистанционна – 8 семестъра