Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Публична администрация и мениджмънт

Кандидатстудентският прием след средно образование за учебната 2019/2020 година ще се осъществява по професионални направления. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини на специалностите в професионалното направление. След базовото обучение студентите ще имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

В специалност „Публична администрация и мениджмънт“  се обучават  специалисти в областта на организацията и управлението на публични организации – държавни служители и експерти в централната и териториалната администрация, служители в бюджетни и неправителствени организации и др.

 

с профили:

  • Държавна и териториална администрация
  • Съдебна администрация

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: мениджър в публичната администрация

 

Форма и продължителност на обучението:

– задочна – 9 семестъра

– дистанционна – 8 семестъра

 

Език на преподаване: български