Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Строителство на сгради и съоръжения

В специалност „Строителство на сгради и съоръжения“  се обучават  специалисти в областта на проектирането, изпълнението, контрола и експлоатацията на различни видове строителни конструкции.  Успешно завършилите се реализират професионално в конструкторски бюра, строително-монтажни фирми, като експерти в инвеститорски, контролни и надзорни служби и др.

 

профили:

  • Строителни конструкции
  • Пътно строителство
  • Водоснабдяване и канализация

 

Език на преподаване: български / английски

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: строителен инженер

 

Форма и продължителност на обучението:

редовна – 8 семестъра

задочна – 10 семестъра