Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Строителство на сгради и съоръжения

Кандидатстудентският прием след средно образование за учебната 2018/2019 година ще се осъществява по професионални направления. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини на специалностите в професионалното направление. След базовото обучение студентите ще имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

В специалност „Строителство на сгради и съоръжения“  се обучават  специалисти в областта на проектирането, изпълнението, контрола и експлоатацията на различни видове строителни конструкции.  Успешно завършилите се реализират професионално в конструкторски бюра, строително-монтажни фирми, като експерти в инвеститорски, контролни и надзорни служби и др.

 

профили:

  • Строителни конструкции
  • Пътно строителство
  • Водоснабдяване и канализация

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: строителен инженер

 

Форма и продължителност на обучението:

редовна – 8 семестъра

задочна – 10 семестъра

 

Език на преподаване: български / английски