Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2020-2021

Архитектура


В специалност „Архитектура“  се обучават  специалисти в сферата на архитектурното проектиране и неговите естетични, социални, екологични, икономически и управленски аспекти.  Успешно завършилите се реализират в архитектурни, строителни и мебелни фирми, в ателиета за визуализации, в държавната и местна администрация, в строителния надзор и др.

 

Образователно-квалификационна степен: магистър

 

Професионална квалификация: архитект

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 11 семестъра

 

Език на преподаване: български/английски

 


 

Заяви експертна консултация*Всички полета са задължителни за попълване!