Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

В специалност „Право“ се подготвят юристи, които могат да се реализират професионално в структурите на съдебната система, прокуратура, следствие, адвокатура, нотариат, съдебно-изпълнителни служби и др.   

 

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен: магистър

 

Професионална квалификация: юрист

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 10 семестъра

– задочна – 11 семестъра