Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

В специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“  се обучават  специалисти в областта на превенцията, разкриването и разследването на престъпността.  Успешно завършилите се реализират като служители в националната, общинска и гранична полиция, охранителни фирми и др.

 

профили:

  • Криминалистика
  • Криминално разузнаване

 

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 9 семестъра