Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Кандидатстудентският прием след средно образование за учебната 2020/2021 година ще се осъществява по професионални направления. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини на специалностите в професионалното направление. След базовото обучение студентите ще имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

В специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“  се обучават  специалисти в областта на превенцията, разкриването и разследването на престъпността.  Успешно завършилите се реализират като служители в националната, общинска и гранична полиция, охранителни фирми и др.

 

с профили:

  • Криминалистика
  • Криминално разузнаване
  • Профайлъринг

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 9 семестъра

 

Език на преподаване: български