Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Защита на националната сигурност

Защита на националната сигурност

Кандидатстудентският прием след средно образование за учебната 2020/2021 година ще се осъществява по професионални направления. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини на специалностите в професионалното направление. След базовото обучение студентите ще имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация:защита на националната сигурност

 

Форма и продължителност на обучението:

редовна – 8 семестъра

задочна – 9 семестъра

 

Език на преподаване: български