Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Защита на националната сигурност

В специалност „Защита на националната сигурност“  се обучават  специалисти в областта на националната, корпоративна и лична сигурност. Успешно завършилите се реализират в системата на МВР, Министерството на отбраната, охранителни фирми, банки и др.

 

профили:

  • Национална сигурност
  • Защита от аварии и бедствия
  • Корпоративна сигурност

 

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация:защита на националната сигурност

 

Форма и продължителност на обучението:

редовна – 8 семестъра

задочна – 9 семестъра