Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Хореография


Кандидатстудентският прием след средно образование за учебната 2020/2021 година ще се осъществява по професионални направления. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини на специалностите в професионалното направление. След базовото обучение студентите ще имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

 

 

В специалност „Хореография“  се обучават  специалисти в областта на хореографската композиция и режисура.  Успешно завършилите се реализират като художествени ръководители на ансамбли, хореографи, преподаватели и др.

 

с профили:

  • Български народни танци
  • Съвременен танцов театър

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: хореограф

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 8 семестъра

 

Език на преподаване: български

 

 

 

вфу обучение по хореография

Заяви експертна консултация*Всички полета са задължителни за попълване!