Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-2018

В специалност „Хореография“  се обучават  специалисти в областта на хореографската композиция и режисура.  Успешно завършилите се реализират като художествени ръководители на ансамбли, хореографи, преподаватели и др.

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: хореограф-педагог

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 8 семестъра

 

Език на преподаване: български