Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

В специалност „Хореография“  се обучават  специалисти в областта на хореографската композиция и режисура.  Успешно завършилите се реализират като художествени ръководители на ансамбли, хореографи, преподаватели и др.

 

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: хореограф-педагог

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 8 семестъра