Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020


Магистърската програма „Управление на културния туризъм“

 

 

Развитието и предлагането на културно-историческото наследство „облечено” в атрактивна опаковка за туристическо потребление трябва да бъде балансирано с отговорност и необходимата сериозност, спрямо историята и националните ценности. Глобалният характер на туризма създаде последователност от предизвикателства пред много общности, ето защо на страната ни са необходими подготвени специалисти в областта на управлението на културния туризъм. Целта на магистърската програма „Управление на културния туризъм“, която стартира във Варненския свободен университет, е да създаде необходимите кадри, които да работят за съхраняване на местните идентичности и едновременно с това да отговарят на очакванията на туристите по отношение на качество и стандарти. Важен е балансът между социо-културните потребности и икономическите предизвикателства.

Магистърската програма предлага възможност за висока професионална подготовка на всички, които желаят да се квалифицират като специалисти в този конкретен сегмент на туристическата индустрия.

Придобитите извън университета знания и умения могат да бъдат сертифицирани и приравнени към определен брой образователни кредити. В рамките на програмата студентите разработват и промотират нови туристически продукти под ръководството на водещи в бранша учени и експерти.

 

Проф. д-р Николай Овчаров – ръководител на магистърската програма „УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“:

 


 

Културният туризъм набира в последните години голяма скорост в България. Това не е чудно, защото ние сме сред трите страни с най-много културно-исторически паметници в Европа, заедно с Гърция и Италия. Знаем какво те са направили от своите паметници, а ние в момента сме в движение, за да можем да направим същото. Ето защо е много важно такива обекти като Перперикон, като Татул, като долината на Тракийските царе, като българските столици да бъдат от една страна разкривани от археолозите разбира се, но много важното е да бъдат рекламирани, популяризирани, да бъде създадена необходимата организация, за да могат да станат обекти за културно-исторически туризъм. Естествено един от най-важните въпроси е управлението на културно-историческия туризъм, защото говорим за един огромен бизнес, който ще се развие в България. Така, че в този смисъл идеята на Варненския свободен университет да направи магистърска програма „УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“, която стартира още от есента на 2017 година, е изключително интересна, а няма да крия, че и аз имам участие в нея. Това ще бъде първата програма в България. Разбира се културно-историческият туризъм се разглежда на различни места, под различна форма в българските университети, но толкова целенасочено той да влезе в рамките на една магистърска програма се прави за първи път. Въпреки, че можете да ме наречете пристрастен, аз съм убеден, че това е изключително важно за бъдещето на българската икономика.

 

Доц. д-р Румен Драганов - директор на Института за анализи и оценки в туризма, преподавател магистърската програма „УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“

 


 

Според мен е изключително важно да създадем кадри, които да могат да работят на различни управленски нива в държавната и общинската администрация, поради нововъзникналата ситуация в туризма, след създаването на Министерството на туризма и на различните служби свързани с туризма в общинските администрации. Ние изпитваме недостиг от кадри, които да могат да работят както по европейски проекти, така и по проекти, които са свързани с развитие на националната програма за устойчив туризъм и в съответствие със стратегия 2030, приета неотдавна от туристическата общност. Участниците в магистърската програма ще имат възможност да се запознаят с цялата гама на управленски инструменти, необходими на кадрите, работещи в държавната и общинската администрация, като се започне от самите документи за влизане в тази администрация, разработването на концепции и програми, свързани с туризма.

 

Обучението в магистърската програма е три семестъра в рамките на 12 месеца. Кандидатите полагат конкурсен изпит – събеседване. За повече информация:

http://ksp.vfu.bg/magistar/specialnosti/163

 

e-mail: pavleta_vfu@abv.bg

 

тел. (+359) 52 359 572

 
ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНОСТ „ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ“ С ОБУЧЕНИЕ В СОФИЯ

ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНОСТ „ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ“ С ОБУЧЕНИЕ В СОФИЯ

Уважаеми кандидат-студенти,
на основание на сключен договор за съвместна дейност между
Университет по библиотекознание и информационни технологии
и
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“,

Всички кандидат-студенти, включително и тези, които са положили конкурсни изпити в УниБИТ през кандидатстудентската кампания за 2017 г., но не класирани, могат да се запишат и обучават за придобиване на ОКС „БАКАЛАВЪР“, в задочна форма на обучение, по специалност „Защита на националната сигурност“.

Срокове за записване:
от 07.08.2017 г. до 31.10.2017 г. (без събота и неделя),
Централна сграда на УниБИТ, ет. 2, кабинет №215

ВАЖНО!
Обучението се осъществява съвместно УниБИТ и ВСУ и се провежда на територията на УниБИТ в гр. София (Централна сграда на бул. Цариградско шосе № 119 и Сграда 2 на бул. Шипченски проход № 69А). Необходими документи за записване:
• Комплект документи за кандидатстване (закупуват се на място) /9 лв./
• Комплект документи за записване (закупуват се на място) /5 лв./
• Лична карта (оригинал и копие)
• Диплома за средно образование (оригинал и копие)
• Медицинско свидетелство
• Три снимки – паспортен формат
• Документ за платена такса за обучение

За допълнителна информация:
УниБИТ, бул. «Цариградско шосе» № 119, кабинет № 215
Телефони:
+359 (0) 2 970 85 98; +359 878 220 451
E-mail: r.yotova@unibit.bgКреативността като начин на живот…

Интервю с доц. д-р Капка Манасиева – ръководител на катедра „Изкуства“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ пред сп. „OfflineMagazine”

Още по темата

Нови възможности за реализация пред възпитаниците на магистърските програми...

Официалният старт на инициативата „Лято на търсене“ на компанията „411 Маркетинг“ ЕООД стартира от Варненския свободен университет.

„411 Маркетинг“ е бързо развиваща се интернет рекламна агенция основана през 2007 година, специализирана в уеб дизайна, мобилния и онлайн маркетинг, както и специализираната оптимизация за търсачки.

Пред студенти от двете магистърски програми „Дигитален маркетинг“ и „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“ бяха представени възможностите за работа в кампанията, която открива двадесет и пет нови работни места за младежи на възраст до 29 години.

Още по темата

16 приемни изпита във Варненския свободен университет през юли

16 са предвидените кандидатстудентски изпити за прием в бакалавърски програми на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ в периода 3 – 28 юли 2017 г. Юлската сесия е отворена за всички кандидат-студенти за 24-те специалности в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ (след завършено средно образование).

За 3 юли (понеделник) и 24 юли (понеделник) от 9:00 часа в зала 307 са предвидени приемните изпити по Български език и литература, Чужд език, Математика, Общ технически тест, Общ природонаучен тест, Тест по информатика, Общообразователен тест, представяне на портфолио за специалност „Дизайн“, изпит по хореография, събеседване за специалност "Моден дизайн" и мотивационно интервю за специалност „Публична администрация и мениджмънт“, предназначено за служители в държавната администрация.

На 4 юли (вторник) и 25 юли (вторник) от 9:00 часа в зала 307 ще се проведат приемни изпити по История на България и Есе на обществено значима тема.

Изпитите по рисуване за специалност „Архитектура“ ще се проведат на 5, 6 и 7 юли и 26, 27 и 28 юли 2017 г. от 9:00 часа в центъра за Кандидатстудентски прием, съответно за перспектива на обемни и плоскостни елементи, цветна композиция и обемно-пространствена композиция.

Кандидат-студентите могат да се възползват и от възможността да кандидатстват онлайн, като се регистрират на http://priem.vfu.bg/.

Пълният график за провеждане на кандидат студентските изпити, желаещите могат да открият тук: http://ksp.vfu.bg/bakalavar/izpitni_sesii/.

За контакти: Център за Кандидатстудентски прием тел.: 052/ 355 106;

e-mail: priem@vfu.bg;Изнесеният център за кариерно консултиране и кандидатстудентски прием записа първите кандидати за обучение във Варненския свободен университет

В деня на своето откриване Изнесеният център за кариерно консултиране и кандидатстудентски прием на Варненския свободен университет посрещна първите кандидат-студенти. Един от тях - Марино Лачев от Тетевен избра специалност „Психология“, защото работата с хора му е интересна и смята, че именно обучението във Варненския свободен университет ще му помогне да бъде успешен професионалист.


Още по темата

Изнесен център за кариерно консултиране и кандидатстудентски прием

За удобство на кандидат-студентите и тази година, по време на активния кандидатстудентски период Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ разкрива изнесен център за кариерно консултиране и кандидатстудентски прием в центъра на града.
В центъра кандидатите ще получат пълна информация за предлаганите от университета специалности, включените в обучението практики и стажове, възможностите за кариерно развитие и условията за прием. В него се приемат документи за кандидатстване и записване във всички бакалавърски, магистърски и докторски програми, които университетът предлага за учебната 2017/2018 година.
Изнесеният център за кариерно консултиране и кандидатстудентски прием, който се намира на ул. „Асен Златаров“ № 6 във Варна, отваря врати на 7 юни (сряда) в 15:00 ч. и ще работи от понеделник до петък от 12:00 до 19:00 часа и в събота от 10:00 до 14:00 ч.


Още по темата

Специалност "Пожарна безопасност и защита на населението" гарантира обучението на специалисти по противопожарно проектиране и подготвя кадри за най-високите нива

Има една професия, към която всички изпитват дълбок респект. Не е трудно да се досетим, че става въпрос за пожарникарите – супер-героите от реалния живот.

Но какъв пожарникар да бъдеш – този, който потушава пламъците или този, който не позволява да се случат. Дали си в пожарната кола, или си зад проектантското бюро, целта винаги е една – безопасността на хората.


Още по темата

Конкурс вдъхва нов живот на архитектурно бижу в центъра на Варна

Източник: Moreto.net

Бъдещи архитекти, дизайнери и проектанти от наши и чужди университети ще бъдат поканени да предложат варианти за възраждане на красива стара къща на бул. "Приморски" 117 в сърцето на Варна. Студентската лаборатория „Варна – град на хората“ ще търси млади и идейни специалисти, които да създадат красиви и полезни решения за сградата, разположена в непосредствена близост до Фестивалния комплекс. Това стана ясно на Форум за недвижимото културно наследство и националната стратегия за енергийна ефективност в Юнашкия салон, предаде репортер на Moreto.net.


Още по темата

Варненският свободен университет представи своите програми във форума на варненските университети

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ представи възможностите за обучение пред близо 500 ученици от средните училища и професионалните гимназии, които посетиха форума на варненските университети. Събитието е организирано от Центъра за кариерно ориентиране при РУО-Варна и е първото по рода си в града.

На специален щанд в рамките на изложението екипът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ представи пред учениците възможностите за прием в специалностите от образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование, Стипендиантската програма на университета „Аз ще уча и ще успея в България“ и възможностите за студентска мобилност в рамките на програмата „Еразъм+“. Специално внимание беше отделено на новите бакалавърски програми „Дигитална икономика“, „Маркетинг, реклама и ПР“, „Профайлъринг“, „Интелигентни системи за сигурност“ и „Моден дизайн“. Огромен интерес от страна на посетителите на изложението предизвикаха двете нови българо-норвежки програми в областта на международния бизнес и финансите, реализирани в партньорство с най-големия университет в Норвегия - BI Norwegian Business School. Младежите получиха отговори на въпросите си във връзка с подготовката и условията за кандидатстване, както и относно бъдещата професионална реализация след завършване на бакалавърските и магистърски програми.


Още по темата

Ученици от Професионалната гимназия по туризъм във Варна участваха в инициативата „Дни на отворените врати“ във Варненския свободен университет

Ученици от Професионалната гимназия по туризъм във Варна участваха в инициативата „Дни на отворените врати“ във Варненския свободен университет. Повече от 80 ученици от 11-ти и 12-ти клас на Професионалната гимназия по туризъм във Варна посетиха Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Бъдещите кандидат-студенти разгледаха Дигитално-библиотечния университетски комплекс, секторите „Студенти“, „Кандидатстудентски прием“ и „Дипломиране и сертифициране“ на фронт-офиса на ВСУ, Източния парк, Руския център, университетския „Еразъм“-офис и Учебно-спортния комплекс. Те се срещнаха с представители на двете катедри на факултет „Международна икономика и администрация“ – „Администрация, управление и политически науки“ и „Информатика и икономика“.


Още по темата

Варненският свободен университет ще представи своите програми на форум „Висшите учебни заведения във Варна – привлекателни възможности за кариерно развитие"

Форум „Висшите учебни заведения във Варна – привлекателни възможности за кариерно развитие" ще се проведе на 21 февруари от 12 до 16 часа в Центъра за кариерно ориентиране – Варна, с адрес: сп. Почивка, сградата на Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д. И. Менделеев", ет. 1.
В рамките на форума Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ ще представи възможностите за обучение, както и стипендиантската програма „Аз ще уча и ще успея в България“.


Още по темата

Защо да изберете специалност „Архитектура“ във Варненския свободен университет?

Ако обичате да рисувате, да макетирате, да чертаете, да измисляте нови неща… Ако фантазията ви няма граници… Ако търсите престиж и успешна реализация специалност „Архитектура“ е тъкмо за вас! Защото въображението е в основата на пространственото мислене, добрата архитектурна практика осигурява престиж и уважение в обществото, архитектурните дейности в бизнеса са добре платени и осигуряват добър стандарт на живот. Архитектурата е компилация от техническа наука и изкуство за създаване на сгради и други строителни конструкции. Изкуството в архитектурата изисква креативност при планиране на околното пространство, от пейката в парка до небостъргачите. Техническата част включва множество проучвания и изчисления, необходими за изграждане на строителния обект. Неразривната връзка между въображението на твореца и практическите му умения правят архитектурните проекти произведения на изкуството.


Още по темата

Ученици от Професионалната техническа гимназия във Варна участваха в инициативата „Дни на отворените врати“ във Варненския свободен университет

Ученици от Професионалната техническа гимназия във Варна участваха в инициативата „Дни на отворените врати“ във Варненския свободен университет. Повече от 150 ученици от 11-ти и 12-ти клас на Професионалната техническа гимназия във Варна посетиха Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.


Още по темата

Варненският свободен университет – силен старт на образователния пазар 2017/2018

Интересът на младите хора да получат образованието си във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" е провокиран от обвързаността на образователния процес с потребностите на бизнеса и пазара на труда у нас и в международен план.


Още по темата

Стартира кандидатстудентската кампания

Започна кампанията за прием на студенти във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. За учебната 2017/2018 година висшето училище предлага 20 акредитирани бакалавърски програми. Три от тях са нови в академичния профил на университета – „Дигитална икономика“, „Маркетинг, реклама и ПР“ и „Моден дизайн“. Те са съобразени с динамично променящата се среда и нагласите за професионално развитие на младите хора.


Още по темата

Дигитална икономика

Кое е общото между електронния бизнес, здравеопазването, социалните медии, сигурността на данните, туризма и инвестициите? Днес всички и всичко е свързано от един общ принцип - този на дигиталната икономика!


Още по темата

Съвместно обучение на специалност "Защита на националната сигурност"

Обучението се осъществява съвместно от ВСУ и УниБИТ и се провежда на територията на УниБИТ в гр. София.


Още по темата

Магистърската програма Митническо разузнаване и разследване

МП "Митническо разузнаване и разследване"

разкрита преди повече от 12 години и се реализира в партньорство с Академията на МВР. Целта на обучението е подготовка на висококвалифицирани кадри, които са способни да изготвят и да организират използването на рискови профили в разкриването на митнически нарушения и престъпления. Студентите изучават в детайли наказателното право, наказателния процес, криминалистиката и криминологията, както и особеностите на технологията на митническия контрол. Те изграждат умения и компетенции за работа в органите на МВР, Агенция "Митници" и правосъдната система за предотвратяване, разкриване и разследване на митнически нарушения и престъпления.


Още по темата

Магистърска програма Дигитален маркетинг и уеб дизайн

МП "Дигитален маркетинг и уеб дизайн"

На пръв поглед тези три термина нямат нищо общо по между си, онова, което ги свързва, обаче са няколко неща – това са три от магистърските програми на Варненския свободен университет, те съчетават новаторския подход в образованието с традиционните базови познания, и трите са сред най-успешно работещите магистърски програми на университета. Защо дигитален маркетинг? Магистърската програма „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“ подготвя модерно мислещи и конкурентоспособни уеб разработчици в областта на онлайн маркетинга. Обучението дава фундаментални знания и умения по проектиране, разработка, оптимизация, внедряване и поддръжка на уеб приложения, необходими за успешна самостоятелна или екипна творческа работа. Програмата е създадена през 2014 г. в резултат на контакти с фирми за онлайн маркетинг. „В голяма част от бакалавърските и магистърските програми, по които работим се включват хора от практиката“, споделя ръководителят на катедра „Информатика и икономика“ на Варненския свободен университет доц. д-р Галина Момчева. „Бих се разграничила от клишето "университетите са лоши, фирмите страхотни". Има и добри университети и не толкова страхотни фирми”, коментира тя и призовава фирмите да правят рейтинги на специалистите си и да дефинират кои са ключовите умения, които са им необходими при наемането на хора. От тази учебна година програмата „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“ има и свой Business Strategy Director – това е председателят на фондация Webit и едно от разпознаваемите имена в технологичния свят на 4 континента – Пламен Русев. Масовото разпространение на технологиите дава възможност на всеки притежател да създава съдържание, професионалните уменията в областта на дигиталния маркетинг дават възможност това съдържание да стигне до правилните хора, в точния момент. Уменията в областта на уеб дизайна пък са онова, което дава добрата опаковка на съдържанието. Затова желаещите да се обучават в тази програма са толкова много. В програмата се изучават съвременните уеб технологии – HTML5/CSS3, JavaScript, PHP, mySQL, студентите усъвършенстват познанията си за цветовете и формите, използвани в уеб-среда, прототипират и разработват приложения за уеб, мобилни устройства и за смарт часовници, изучават опита на бизнеса във всички форми на дигиталния маркетинг. Работят по реални проекти, консултирани и обучавани от експерти по дигитален маркетинг. От света на технологиите към прагматичните норми на митническото разузнаване и разследване


Още по темата

Магистърската програма Опазване на културното наследство

МП "Опазване на културното наследство"

Културното наследство като признак на цивилизованост и елемент от националната сигурност Културното наследство е мощен ресурс не само за духовното ни оцеляване, но и за устойчиво развитие. Формирането на политика за опазване на културното наследство е сред признаците на цивилизованост. Обучението в магистърска програма “Опазване на културното наследство“ предлага специализация в областта на недвижимото културно наследство. То включва усвояване на традиционни и съвременни методи за опазване и възстановяване като консервация, реставрация, адаптация, реконструкция, модернизация, реновация, конверсия. В програмата участват и гост-преподаватели от Политехниката в Милано (POLIMI). Завършилите магистри придобиват квалификация в широк спектър от дейности, свързани с недвижимото културно наследство – експертизиране, проучване, проектиране, мониторинг, превенция и поддържане. Те могат да участват в екипи за проектни и научни изследвания за архитектурно и урбанистично опазване, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.


Още по темата

магистърската програма Психология и психопатология на
развитието

МП "Психология и психопатология на развитието"

Завършилите магистърската програма "Психология и психопатология на развитието" могат да се реализират професионално в образователни и възпитателни институции, центрове за превенция на зависимости, детски педагогически стаи, социални служби, кризисни центрове, центрове за социална интеграция и реинтеграция, неправителствени организации, работещи в сферата на значими социални проблеми, психодиагностични центрове.


Виж цялата новина

Магистърската програма Европейска администрация и мениджмънт

МП "Европейска администрация и мениджмънт"

Магистърската програма "Европейска администрация и мениджмънт" Ви предлага специализирано обучение в сферата на административната дейност и европейските стандарти в работата на администрацията.


Виж цялата новина


Магистърската програма Международна политика и сигурност

МП "Международна политика и сигурност"

Магистърската програма "Международна политика и сигурност" предлага знания за съвременните аспекти на международната политика и факторите, определящи насоките и събитията в международните отношения. Студентите придобиват практически умения в разработването на външнополитически документи и създаването на модели за решаването на международни проблеми, както и за анализ и вземане на управленски решения за обезпечаване на сигурността и неутрализиране на рисковите фактори, пораждащи критични ситуации, свързани политически, икономически събития и екологични катаклизми.


Виж цялата новина

Магистърската програма Компютърни игри и анимация

МП "Компютърни игри и анимация"

Магистърската програма "Компютърни игри и анимация" има за цел да подготви професионалисти в областта на софтуерните технологии с акцент върху изграждането на компютърни игри. Партньори на програмата са Zariba и Unity 3D. Обучението се провежда на английски език.


Виж цялата новина

снимка на студент във всу варна, защо избрах всу

Избрах ВСУ, защото преподавателите са едни от най-добрите.

Варненски свободен университет е един от първите частни университети в България. Намира се в най-красивия за мен град – Варна.


Виж цялата новина

прием всу за да постигнете мечтите си

Избрах ВСУ "Черноризец Храбър", за да постигна мечтите си!

""Самият университет успя да ме привлече с много възможности за развитие, които предлага, а аз съм от тези, които искат постоянно да се развиват. Университетът те предразполога да дадеш всички от себе си за да постигнеш знания и успехи в областта, която си избрал."


Виж цялата новина

Защо да изберете ВСУ за ваш университет

"Избрах този университет с желанието да съм част от него!"

"Избрах да продължа образованието си във ВСУ "Черноризец Храбър", не само заради мненията, които чух за отлично подбраните преподаватели и специалисти, повече от добрите акредитации и база, а и заради цялостните ми впечатления от него и атмосферата му."


Виж цялата новина
студентски практики,студентски стажове,стажове за студенти,проект студентски практики,студентски програми

Учебната година във ВСУ започва със студентски практики

Всяка година Варненският свободен университет създава нови възможности за студентски стажове и практики. Това прави нашите студенти едни от най-добрите специалисти, които придобиват практически умения още по време на следването си и се превръщат в предпочитани кандидати за свободните работни позиции. Тази година учебните занятия във ВСУ стартират с инициативата "Въвеждащи дни в професията". Така младите хора ще могат да се запознаят с практическото приложение на избраната от тях специалност още в самото начало на следването си.


Виж цялата новина
ВСУ намира се до Черно море,университет до морето

ВСУ "Черноризец Храбър" ме привлече с многото възможности

"Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" ме привлече с безброй многото възможности, които предлага и с мястото, на което се намира. Влюбена съм в морския полъх и в шума на вълните... Има нещо омагьосващо и в самия град Варна.


Виж цялата новина

акредитирани университети,университетите в българия,акредитация на университетите

ВСУ получи акредитация за максималния срок от 6 години

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър", получи институционална акредитация за максимален 6-годишен период с оценка 9.12 при най-високата възможна 10. Документът се издава от Националната агенция по оценяване и акредитация. Оценката, която университетът получи, е една сред най-високите давани на висшите училища у нас.


Виж цялата новина