Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Програми след ОКС "Бакалавър"
Прием в база Варна за учебната 2022/2023 година:

ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ"Професионално направление "Администрация и управление"
Професионално направление "Икономика"Професионално направление "Информатика и компютърни науки"
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТПрофесионално направление "Национална сигурност"Професионално направление "Психология"


АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТПрофесионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"Професионално направление "Изобразително изкуство""Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"


Прием във Филиал Смолян:

Професионално направление "Администрация и управление"Професионално направление "Икономика"Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"Професионално направление "Национална сигурност"

Р – редовно обучение / З – задочно обучение / Д – дистанционно обучение

Обучението се провежда на български език. В означените специалности се предлага обучение и на чужд език, съответно:

ENG – възможност за провеждане на обучение на английски език /
RU – възможност за провеждане на обучение на руски език