Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Съдебни пожаро-технически експертизи




Съдебни пожаро-технически експертизи



Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по съдебни пожаро-технически експертизи

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за бакалаври/магистри от професионално направление “Национална сигурност” (профил “Защита от аварии и бедствия” или специалност „Пожарна и аварийна безопасност)

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри от област „Технически науки”, шифър 5 от класификатора на областите на висше образование и професионалните направления

 

Език на преподаване: български

 

Заяви експертна консултация