Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Съдебни пожаро-технически експертизи

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по съдебни пожаро-технически експертизи

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за бакалаври/магистри, завършили специалност „Защита на националната сигурност”, профил „Защита от аварии и бедствия” от професионално направление „Национална сигурност”

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри, завършили специалности от професионално направ-ление „Общо инженерство” или специалност “Пожарна безопасност и защита на населението” от професионално направление „Архитектура, стрителство и геодезия”

 

Език на преподаване: български