Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Подготвителен курс
Подготвителен курс

 

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” организира безплатен подготвителен курс в помощ на явяващите се на Държавния зрелостен изпит по български език и литература през 2022 г.Курсът се провежда от утвърдени учители, чиито ученици са постигнали едни от най-високите резултати на Държавния зрелостен изпит по български език и литература през предходните сесии в област Варна.Продължителност на курса: 30 учебни часа.График за провеждане:

12.03.2022 г. (5 учебни часа);
13.03.2022 г. (5 учебни часа);
19.03.2022 г. (5 учебни часа);
20.03.2022 г. (5 учебни часа);
26.03.2022 г. (5 учебни часа);
27.03.2022 г. (5 учебни часа);

Място на провеждане: онлайн - виртуална класна стая, чрез системата Google Meet, достъпна чрез Gmail профил.Записване:

Кандидатите се записват за участие в курса в срок до 28.02.2022 г.:За допълнителна информация:
Център за кандидатстудентски прием
тел.: 052/355 106, e-mail:
priem@vfu.bg