Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2020-2021

Начало > Магистър > Специалности > Дигитален маркетинг и уеб дизайн

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по информатика

 

Форма на обучението: задочна, дистанционна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от професионално направление “Информатика и компютърни науки”

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направления

 

Език на преподаване: български