Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Инфраструктура на администрацията

Инфраструктура на администрациятаОбразователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

Магистър по публична администрация и мениджмънт - административен мениджмър

 

Форма на обучението: дистанционна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за бакалаври/магистри от професионално направление “Администрация и управление”
– 3 семестъра – за бакалаври/магистри от други професионални направления
– 4 семестъра – за професионални бакалаври от професионално направление “Администрация и управление”

Език на преподаване: български

Заяви експертна консултация