Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса
Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнесаОбразователно-квалификационна степен: магистър

 

Професионална квалификация: експерт по комуникационен мениджмънт

 

Форма на обучението: редовна, задочна

 

Продължителност на обучението:  2 семестъра

 

Език на преподаване: български

Заяви експертна консултация