Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Данъчен и митнически контрол

Данъчен и митнически контролОбразователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по икономика

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

–  2 семестъра – за бакалаври от професионално направление „Икономика”

–  3 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направления

– 4 семестъра – за завършили специалности в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” в професионално направление „Икономика”

 

Език на преподаване: български

Заяви експертна консултация