Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Данъчен и митнически контрол

Език на преподаване: български

 

Образователно - квалификационна степен и професионална квалификация: магистър по икономика

 

Форма на обучение: задочна

 

Продължителност на обучението:

  • 2 семестъра - за бакалаври по икономика;
  • 3 семестъра - за бакалаври от други професионални направления, различни от икономика;