Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Данъчен и митнически контрол

Език на преподаване: български

 

Образователно - квалификационна степен и професионална квалификация: магистър по икономика

 

Форма на обучение: задочна

 

Продължителност на обучението:

  • 2 семестъра - за бакалаври по икономика;
  • 3 семестъра - за бакалаври от други професионални направления, различни от икономика;