Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Данъчен и митнически контрол

 Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

 магистър по икономика

 

 Форма на обучението: задочна

 

 Продължителност на обучението:

 – 2 семестъра – за бакалаври от професионално направление „Икономика”

 – 3 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направления

 – 4 семестъра – за завършили специалности в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” в професионално направление „Икономика”

 

 Език на преподаване: български