Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Митническо разузнаване и разследване

Митническо разузнаване и разследванеОбразователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по защита на националната сигурност

 

Форма и продължителност на обучението: задочна

– 2 семестъра – за бакалаври от професионално направление „Национална сигурност”

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри, завършили специалности „Право“ и „Защита от аварии и бедствия“

-   4 семестъра – завършили други професионални направления

 

Продължителност на обучението:

–  2 семестъра – за бакалаври по специалности „Защита на националната сигурност” („Национална сигурност” и „Корпоративна сигурност”) и „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

–  3 семестъра – за бакалаври по специалност „Защита на националната сигурност” („Защита от аварии и бедствия”) и магистри по специалност „Право”

–  4 семестъра – за завършилите специалности от други професионални направления

 

Език на преподаване: български

Заяви експертна консултация