Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Интелигентни системи за сигурност
Интелигентни системи за сигурностОбразователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

Магистър по Системи за мониторинг и управление на сигурността

Форма на обучението: задочна

 

Език на преподаване: български

 

Продължителност на обучението:

–3 семестъра – за завършили специалности от професионално направление „Национална сигурност” и други професионални направления

 

Заяви експертна консултация