Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2020-2021

Начало > Магистър > Специалности > КРЕАТИВНИ ДИЗАЙН ПРАКТИКИ В МОДАТА

Образователно-квалификационна степен: магистър


Професионална квалификация: моден дизайнер


Форма на обучението: редовна, задочна


Форма и продължителност на обучението:

– редовна/задочна – 2 семестъра за бакалаври от област „Изкуства“
– редовна/задочна –3 семестъра за бакалаври от други професионални направления


Език на преподаване: български/английски