Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Мениджмънт и международен маркетинг

Мениджмънт и международен маркетингОбразователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по бизнес администрация и мениджмънт

 

Форма на обучението:  дистанционна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от професионално направление „Администрация и управление”;

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направления.

 

Език на преподаване: български

Заяви експертна консултация