Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Мениджмънт и международен маркетинг

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по бизнес администраця и мениджмънт

 

Форма на обучението: дистанционна

 

Продължителност на обучението:

 2 семестъра – за бакалаври/магистри от професионално направление “Администрация и управление”;

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри от други професионални направления.

 

Език на преподаване: български