Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Европейска администрация и управление на проекти - НОВА

Език на преподаване: български 

Форма на обучението: задочна 

Продължителност на обучението: В магистърската програма могат да се обучават студенти, завършили бакалавърска и/или магистърска степен в професионално направление „Администрация и управление”, като продължителността на обучението им е 2 (два) семестъра.