Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Европейска администрация и управление на проекти - НОВА

Език на преподаване: български 

Форма на обучението: задочна 

Продължителност на обучението: В магистърската програма могат да се обучават студенти, завършили бакалавърска и/или магистърска степен в професионално направление „Администрация и управление”, като продължителността на обучението им е 2 (два) семестъра.