Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Европейска администрация и управление на проекти

Европейска администрация и управление на проектиОбразователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по публична администрация и мениджмънт

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:
1 година (2 семестъра) за бакалаври от професионално направление „Администрация и управление” и 3 семестъра за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направления. 

Език на преподаване: български / руски 

 

Заяви експертна консултация