Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Европейска администрация и управление на проекти - НОВА

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: Магистър по администрация и мениджмънт

 

Форма на обучението: задочна,дистанционна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – забакалаври/магистри от професионално направление “Администрация и управление”

– 3 семестъра – забакалаври/магистри от други професионални направления

 

Езикнапреподаване: български