Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Управление на културния туризъм

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

 

магистър по управление на културния туризъм

 

Форма на обучението: редовна, задочна 

 

Продължителност на обучението: 3 семестъра

 

Език на преподаване: български / английски