Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Интелигентни системи за сигурност - НОВА

 Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по защита на националната сигурност

Форма на обучението: задочна


Продължителност на обучението:
–2 семестъра – за завършили специалности от професионално направление „Национална сигурност”
–3 семестъра – за завършили специалности от други професионални направления