Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Интелигентни системи за сигурност - НОВА

 Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по защита на националната сигурност

Форма на обучението: задочна


Продължителност на обучението:
–2 семестъра – за завършили специалности от професионално направление „Национална сигурност”
–3 семестъра – за завършили специалности от други професионални направления