Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Интелигентни системи за сигурност

Интелигентни системи за сигурностОбразователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по защита на националната сигурност

 

Форма на обучението: задочна

 

Език на преподаване: български

 

Продължителност на обучението:

–2 семестъра – за завършили специалности от професионално направление „Национална сигурност”

–3 семестъра – за завършили специалности от други професионални направления

Заяви експертна консултация