Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Киберсигурност

Киберсигурност


Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по киберсигурност

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за бакалаври/магистри, завършили специалности от професионално направление “Информатика и компютърни науки”

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри, завършили специалности, от други професионални направления

 

Език на преподаване: български